รับสมัครด่วน
24 พ.ย. 64

นักลงทุนสัมพันธ์อาวุโส

pin location
pin location

เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

salary icon
salary iconตามตกลง
number of positions icon
number of positions icon1 อัตรา
- ติดตามการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท และข่าวสารต่างๆ ในตลาด - เสริมสร้างภาพลักษณ์และทัศนคติที่ดี สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักวิเคราะห์และผู้ลงทุน - วิเคราะห์ข้อมูลสำหรับนักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้บริหาร - ตรวจสอบข้อมูล IR Tool ต่างๆ เพื่อเปิดเผยข้อมูลบน IR Website สื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุนรายบุคคล/สถาบัน และผู้ที่สนใจในหลักทรัพย์ของบริษัท - ตรวจสอบข้อมูลแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) - ตรวจสอบข้อมูลที่ต้องเปิดเผยตามเกณฑ์ของ กลต. ตลท. หรือ พรบ.บริษัทมหาชนที่เกี่ยวข้อง - นำเสนอข้อมูลข่าวสารและเปลี่ยนแปลงของบริษัทให้แก่นักลงทุนอย่างสม่ำเสมอ - ประสานงานและเป็นคนกลางในการสื่อสารข้อมูลทั้งภายในและภายนอกบริษัท
  1. เพศ ชาย - หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป
  2. การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี , การเงิน , เศรษศาสตร์ , นิติศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  3. ประสบการณ์ด้านนักลงทุนสัมพันธ์หรือสายงานอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
  4. ทักษะ Computer : Micrsoft Office ดี
  5. ทักษะในการวิเคราะห์งบการเงิน ( งบดุล งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด )
  6. ทักษะการติดต่อประสานงานทั้งบุคคลภายในและภายนอกองค์กร
  7. ทักษะด้านภาษาอังกฤษ การพูด อ่าน เขียน อยู่ในระดับดี
-สมัครผ่าน Email -สมัครผ่าน Jobthai
คุุณฤทัยรัตน์
บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)
อาคารธนิยะ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
: โทรศัพท์ : 02-652-3333 หรือ 094-651-0246 , 087-247-2894
ใกล้บีทีเอสศาลาแดง
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร