21 ต.ค. 64

Quality System Officer

pin location
pin location

อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

salary icon
salary iconตามโครงสร้างของบริษัท
number of positions icon
number of positions icon1 อัตรา
1.ติดตามผลการดำเนินการ การจัดการด้านเอกสาร ในระบบมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามข้อกำหนดของระบบฯ 2.ควบคุมเอกสารและจัดส่งเอกสารที่ครบระยะเวลาทบทวนให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการทบทวน 3.ติดตาม ดำเนินการตรวจสอบ จัดเก็บรายงานผลการ Internal Audit รวมทั้งตรวจสอบสถานะการแก้ไข CAR ของระบบมาตรฐานต่างๆ 4.ติดตามให้มีการประชุมทบทวนโดยฝ่ายบริหาร (Management Review) ของแต่ละระบบของบริษัทฯ 5.ดำเนินการขึ้นทะเบียนเอกสาร รวมทั้ง ควบคุมเอกสารของระบบมาตรฐานต่างๆ ในระบบออนไลน์ของบริษัท 6.ประสานงานในการอบรม ให้ความรู้ด้านระบบต่างๆ แก่พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามข้อกำหนดของแต่ละระบบของทุกบริษัท 7.ประสานงานในการตรวจติดตาม ดำเนินการตรวจสอบ จัดเก็บรายงานผลการ External Audit รวมทั้งตรวจสอบสถานะการแก้ไข CAR ของระบบ มาตรฐานต่างๆ 8.จัดทำงบประมาณค่าใช้จ่ายประจำปีของระบบ มาตรฐานต่างๆ 9.ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดการด้านคุณภาพ, สิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยตามข้อกำหนดของแต่ละระบบของทุกบริษัท 10.รายงานผลการดำเนินการด้านระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแต่ละระบบ มาตรฐานต่างๆ ตามแต่ละบริษัทที่ได้รับมอบหมายให้กับผู้บังคับบัญชาทราบ
  1. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
  2. วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  3. มีประสบการณ์ในการทำงานด้านงานระบบต่างๆ เช่น ISO9001 , ISO14000 , GMPหรือGMP+ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  4. มีความรู้ความเข้าใจด้านอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
  5. มีความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  6. มีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการทำงานของธุรกิจโลจิสติกส์
  7. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐานได้ดี
  8. ปฏิบัติงานอำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
  9. ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
- สมัครผ่าน JobThai - ส่งใบสมัครทาง Email
ฝ่ายสรรหาและคัดเลือกฯ
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) Double A (1991) Public Co., Ltd.
1 หมู่ 2
ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา