17 ต.ค. 64

เจ้าหน้าที่พัฒนาบรรจุภัณฑ์ / RD Packaging

pin location
pin location

หลายจังหวัด

salary icon
salary iconตามโครงสร้างบริษัทฯ
number of positions icon
number of positions icon5
1. วางแผน ออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้เป็นไปตามความต้องการในการออกสินค้านั้นๆ 2. ทำงานร่วมกับทีมการตลาด ทีมขาย และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องการจัดทำบรรจุภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการ
  1. วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และวัสดุ เทคโนโลยีการบรรจุ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  2. สามารถปฏิบัติงาน 6 วันต่อสัปดาห์ได้
  3. จบใหม่ หรือมีประสบการณ์ 1-3 ปี
  4. มีความกระตือรือร้น และสามารถเข้ากับผู้อื่นได้ง่าย
ผู้ที่สนใจสามารถสมัคร Online ผ่าน Job Thai โดยคลิก apply now ในตำแหน่งงานที่สนใจ
สำนักสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรบุคคลกลาง (CPF)
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
313 อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ ชั้น 21 ถนนสีลม
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
: 02-766-8000 ต่อ 8702-5
LINE ID: cpfcareer
กรุงเทพ จ.อยุธยา และ จ.ฉะเชิงเทรา
หลายจังหวัด