25 ต.ค. 64

เจ้าหน้าที่สถิติและข้อมูล -เบียร์ (หลักสี่)

pin location
pin location

เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

salary icon
salary iconตามโครงสร้างของบริษัท
number of positions icon
number of positions icon1 อัตรา
1.จัดทำรายงานขาย / เปรียบเทียบรวมภาค 2.จัดทำรายงานขาย AG รายตัว/SKU /เปรียบเทียบเป้าหมาย 3.จัดทำรายงานยอดขายจริง AG ทุก SKU -ขายจริงเทียบเป้าหมาย 4.ทำรายงาน Stock ทุก SKU -อายุเบียร์ ร้านเอเย่นต์,รายงานอายุเบียร์ - Non Al ในโกดัง หน่วยขาย 5.จัดทำรวบรวมรายงาน / ส่วนแบ่งการตลาด 6.จัดทำข้อมูลกระจายสินค้า ร้านซับทุก SKU,กระจายสินค้า NON Al 7.สรุปรวมค่าคอมมิชชั่น 8.รับ - ส่งเอกสาร ,ประสานงานและติดตามงานจาก สนง./สนญ. 9.รวบรวมแผนเยี่ยมร้านค้า ผจก.และ ผช.ผจก. TT,On Trade 10.ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
  1. ปริญญาตรีเศรษศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  2. มีประสบการณ์
  3. มีความรู้ด้สนลักษณะการดำเนินธุรกิจบริษัท
  4. มีทักษะทางด้านการใช้ Computer และ Excel
  5. มีทักษะด้านการสื่อสาร ประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ
  6. มีความรับผิดชอบสูง ซื่อสัตย์
  7. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
  8. มีความละเอียดรอบคอบ
- สมัครผ่าน JobThai - สมัครทาง Email - ผู้สนใจสามารถสมัครงานผ่านเว็บไซต์ https://careers.thaibevgroup.com
เมย์ ฝ่ายบุคคล
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (Thai Bev)
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร