25 ต.ค. 64

Full Stack Senior Developer

pin locationLocation
pin location

เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

salary iconSalary
salary icon50,000 up
number of positions iconVacancies
number of positions icon1
wfh iconWork from Home
online interview iconOnline Interview
Apply
Job Descriptions
Requirements: • Bachelor’s or Master’s degree in Engineering, Computer Science, or any related field • A minimum of 2 - 3 years of working experience in relevant areas • Server side development experience with NodeJS, or RESTful API • Client side development experience with React, React-hook, React-Native or Redux • Experience in Python would be considered a plus. • Experience in MongoDB would be considered a plus. • Execute all levels of testing (Unit Test, Integration Test, E2E) • Understand the general concepts of functional programming. Job Descriptions: • Designing and developing server application and database in high-traffic environment • Develop web applications for time-sensitive projects while considering business/system requirements. • Communicate with a mobile developers, designers, product owner, and other personnel to ship new features. • Maintain project, drafts, files, codes and scripts in an organized manner that allows other team members to make edits/suggestions/changes. Job Descriptions: • ออกแบบและพัฒนา Application และ Database บน high-traffic environment • พัฒนา Application โดยคำนึงถึงความต้องการของระบบ • สื่อสารกับบุคลากรทีมอื่นๆ เพื่อปรับปรุงหรือพัฒนา feature ใหม่ๆ • ปรับปรุงแก้ไขสคริปต์เพื่อสนับสนุนการแก้ไขตามข้อเสนอแนะหรือเป
Qualifications
 1. ปริญญาตรี Engineering, Computer Science, หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องในตำแหน่ง ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
 3. สามารถพัฒนาระบบ Mapping Platform ของ Application ทางบริษัท
 4. เพื่อสนับสนุนการให้บริการของ web application / mobile application
 5. การเชื่อมต่อกับ Web application รวมถึงระบบสนับสนุนอื่นๆ (Node JS, RESTful API)
 6. Programming ภาษา React, React-hook, React Native or Redux
 7. รวมถึงระบบจัดการ Data อื่นๆ เพื่อใช้ในการพัฒนา Platform
 8. ควบคุมให้ระบบที่พัฒนาสามารถทำงานได้อย่างมีคุณภาพ, มีความถูกต้อง, มีประสิทธิภาพและปลอดภัย
 9. สามารถทดสอบระบบได้ครบทุกระดับ (Unit Test, Integration Test, E2E)
 10. มีความรู้ความสามารถในการใช้ python พิจารณาเป็นพิเศษ
 11. มีความรู้ความสามารถในการใช้ MongoDB พิจารณาเป็นพิเศษ
 12. สามารถทำงานที่บ้านได้ เข้าประชุมที่สำนักงานใหญ่เป็นบางครั้ง
 13. ส่งใบสมัครมาที่ app365.co.th@gmail.com
How to apply
app365.co.th@gmail.com
Contacts
APP365
APP 365 Co,.Ltd.
711/14 หมู่บ้านโซลลาดพร้าว-เสนา ถนนลาดพร้าววังหิน
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
Tel. : 061-981-0900
Email : app365_11@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Location
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
See Map
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.