30 พ.ย. 64

เจ้าหน้าที่ขายอาวุโส - FAD

pin locationworkLocation
pin location

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

salary iconsalary
salary iconไม่ระบุ
number of positions iconnumberOfPositions
number of positions icon1
shortcutApply
jobDescription
1. ร่วมกับผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขายในการกำหนดเป้าหมายการขายและปฎิบัติตามแผนงานขายให้บรรลุตามเป้าหมาย 2. แนะนำ เสนอแนะ สินค้าที่ดูแลให้แก่ลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ 3. ฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานขาย ให้เข้าใจถึงผลิตภัณฑ์ สินค้าในกลุ่มปุ๋ย และอาหารสัตว์พร้อมทั้งให้ความรู้และแนะนำเทคนิคการขายใหม่ๆ 4. กำหนดพื้นที่การขาย ประเภทสินค้าและผลิตภัณฑ์ ให้แก่พนักงานขาย 5. ติดตามผลงานการขายโดยออกพบปะลูกค้าตามตารางนัดพร้อมร่วมกำหนดกิจกรรม และส่งเสริมการขาย ในพื้นที่รับผิดชอบให้กับพนักงานขาย 6. ตรวจสอบและติดตามการชำระเงินของลูกค้าให้ถูกต้อง ครบถ้วน และตรงตามกำหนดเวลา 7. ประสานงานกับส่วนพัฒนาธุรกิจ ในการดำเนินการด้านส่งเสริมการตลาดและการขาย 8. ติดตามความเคลื่อนไหวของสินค้าคู่แข่ง เพื่อปรับกลยุทธ์การขายให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ 9. ตรวจสอบรายงานการขายของพนักงานขายเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา 10.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
jobAttribute
  1. ปริญญาตรี ด้านการเกษตร ,สัตว์บาล,การตลาด หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  2. เพศชาย อายุ 30-40 ปี (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
  3. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
  4. สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
  5. มีประสบการณ์ในงานด้านการขาย โดยเฉพาะสินค้าทางด้านการเกษตรอย่างน้อย 3 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  6. มีผู้ค้ำประกันการทำงาน
  7. มีความรู้เรื่องธุรกิจอาหารสัตว์ ธุรกิจปุ๋ย และสินค้าการเกษตร
  8. มีเทคนิคการนำเสนอและคิดวิเคราะห์ ทางด้านงานขายและ การตลาดได้
  9. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office(Word-Access-Outlook-Internet และ Power Point)ได้
  10. สามารถขับรถยนต์ได้
companyBenefitcompanyBenefitLink
applyMethod
- สมัครผ่าน JobThai - สมัครทาง Email - ผู้สนใจสามารถสมัครงานผ่านเว็บไซต์ https://careers.thaibevgroup.com
jobContact
Piyaporn Pataveesamut
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (Thai Bev)
email : thaibev_1153@trustmail.jobthai.com emailDescription
workLocation
สำนักงานตึกเล้าเป้งง้วน
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
applySectionTitle
jobthai
jobthai
attachFile
attachFile
email
email
easyForm
easyForm