29 พ.ย. 64

Project Engineer หรือ Asst.Project Manager (อุบลราชธานี)

pin locationLocation
pin location

อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

salary iconSalary
salary iconNot specified
number of positions iconVacancies
number of positions icon1
Apply
Job Descriptions
• วางแผนและกำกับดูแลการปฏิบัติงานก่อสร้างตั้งแต่ต้นจนจบโครงการให้เกิดความสอดคล้องด้านเวลา และงบประมาณ • ควบคุมดูแลความเรียบร้อย อำนวยความสะดวก และประสานงานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่และจัดกิจกรรมต่างๆภายใต้โครงการ • บริหารคุณภาพงานก่อสร้างและสภาพแวดล้อมโครงการ เพื่อพร้อมส่งต่องานและดูแลงานส่วนกลาง • กำกับการใช้งบประมาณดำเนินการในภาพรวม เช่น ค่าใช้จ่ายสำหรับซัพพลายเออร์หลักต่าง ๆ เป็นต้น • บริหารและควบคุมงบประมาณโครงการ Cash Flow • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
Qualifications
  1. เพศชาย อายุ 30 - 40 ปี
  2. วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา / ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ (กว.โยธา)
  3. มีประสบการณ์ตรงในการบริหารและควบคุมงานก่อสร้างหมู่บ้านจัดสรร โครงการบ้านเดี่ยว, ทาวน์โฮม อย่างน้อย 5 ปี
  4. ตำแหน่งหรือความรับผิดชอบล่าสุด อยู่ในระดับ 'Acting' Project Engineer ขึ้นไป
  5. มีความรู้ในระบบงานก่อสร้าง ข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงวางแผนการก่อสร้างให้สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทฯ ในเรื่องยอดขาย/ยอดโอนของโครงการ
  6. มีความสามารถบริหารโครงการ,งบประมาณ,ต้นทุน ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
  7. *** ไม่มีข้อจำกัดเรื่องพื้นที่ทำงาน สามารถเดินทางได้ทุกโซน ในพื้นที่อุบลราชธานีและภาคอีสาน***
How to apply
- สมัครผ่าน JobThai.com - ส่งประวัติการทำงาน (Resume/CV) ได้ที่ Email - สมัครงานผ่าน Website บริษัท - ไม่รับเอกสารทางแฟกซ์
Contacts
คุณปิยบุตร
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
Tel. : 065-524-7486
Email : apthai_640@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
LINE ID: Beeakira2
Location
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
Other positions at this company