3 ธ.ค. 64

ผู้จัดการบัญชี การเงิน (เข้าตลาดหลักทรัพย์)

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

salary iconเงินเดือน
salary iconตามโครงสร้าง
number of positions iconอัตรา
number of positions icon1 อัตรา ด่วน เริ่มงานได้ทันที
สมัครงาน
รายละเอียดงาน
• วางแผน และบริหารงานด้านบัญชีให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย มาตรฐานการบัญชี และสอดคล้องตามนโยบายทางด้านบัญชีของบริษัท • กำกับ ควบคุมความถูกต้องของข้อมูล และการบันทึกบัญชีต่างๆ ของบริษัทโดยภาพรวม เพื่อนำข้อมูลต่างๆ มาทำการปิดบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพ • กำกับ ควบคุมการจัดทำบัญชีลูกหนี้ (AR), บัญชีเจ้าหนี้ (AP), บัญชีแยกประเภท (GL), บัญชีต้นทุน (Costing) บัญชีสต็อค (Stock) และบัญชีทรัพย์สิน (Asset) ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง และโปร่งใส • กำกับ ควบคุม และดำเนินการปิดบัญชีรายเดือน/รายปี รวมถึงจัดทำรายละเอียดประกอบบัญชีให้ถูกต้อง ตรงตามกำหนดเวลา เป็นไปตามข้อกำหนดของสภาวิชาชีพบัญชี ตลาดหลักทรัพย์ และภาครัฐ • วิเคราะห์ และจัดทำงบการเงิน งบดุล บริหาร และตรวจสอบการดำเนินงานภาษีอากรของบริษัท ตลอดจนตรวจสอบการนำส่งภาษีประเภทต่างๆประจำเดือน ภาษีครึ่งปี และภาษีประจำปี อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามกำหนดเวลา • ควบคุมดูแลการประสานกับผู้ตรวจสอบบัญชี ให้การดำเนินการตรวจสอบบัญชีเป็นไปอย่างราบรื่น ถูกต้อง ตรงตามกำหนดเวลา
คุณสมบัติผู้สมัคร
 1. เพศ ชาย-หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขา การบัญชี(ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีกับสภาวิชาชีพบัญชี CPD)
 3. มีประสบการณ์ด้านงานคลังสินระดับหัวหน้างานมา อย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป
 4. มีประสบการณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย 10 ปี และมีประสบการณ์ด้านการบริหารไม่น้อยกว่า 5 ปี
 5. มีทักษะการบริหารงาน
 6. มีทัศนคติที่ดี ทำงานในเชิงรุก มีความกระตื้นรื้นรนในการทำงาน
 7. พร้อมเริ่มงานได้ทันที
 8. สำหรับปิดบัญชีเข้าตลาดหลักทรัพย์ ต้องมีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์ การจัดทำรายงานการจัดการงบประมาณและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานทางการเงินเพื่อนำส่งตลาดหลักทรัพย์
 9. มีความละเอียดรอบคอบในการทำงานสูง
 10. ป็นผู้มีความรับผิดชอบสูง มีความน่าเชื่อถือ สามารถทำงานเป็นทีม ทำงานโดยเน้นผลสำเร็จ และเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต
วิธีการสมัคร
 • สมัครงานผ่าน JobThai (Click Apply Now)
 • ส่ง Resume มาทาง E-mail
 • สมัครด้วยตัวเองที่บริษัท
 • โทรศัพท์ติดต่อทางหมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุไว้
 • ติดต่อ
  แผนกทรัพยากรบุคคล
  บริษัท เซน ไบโอเทค จำกัด (Zen Biotech)
  โครงการ Bigger Land 55/1 ม.3
  ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
  โทรศัพท์ : 095-489-0269, 02-016-2299 ต่อ 1101-4
  อีเมล : hrzen_96@trustmail.jobthai.com (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน)
  เว็บไซต์ : http://www.zeninnovation.co.th
  สถานที่ปฏิบัติงาน
  ทำงานที่ ลำลูกกา คลอง 5
  ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
  วิธีการเดินทาง
  รถประจำทางปรับอากาศสาย 543, ปอ.6250, รังสิต-ลำลูกกา
  เลือกวิธีการสมัครงาน
  สมัครด่วน
  สมัครด้วยประวัติที่ฝากกับ JobThai
  ส่งไฟล์ประวัติ
  สมัครด้วยการส่งไฟล์เรซูเม่ ผลงาน หรืออื่นๆ
  ส่งอีเมล
  สมัครงานนี้ผ่านอีเมล
  กรอกประวัติแบบย่อ
  สมัครงานง่ายๆ ด้วย Easy Form
  งานอื่น ๆ ของบริษัทนี้