29 พ.ย. 64

Transport Reporter Staff (ศูนย์กระจายสินค้าวังน้อย จ.อยุธยา)

pin location
pin location

อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

salary icon
salary iconตามโครงสร้าง
number of positions icon
number of positions iconหลายอัตรา
- จัดทำสรุปและรายงานการส่งสินค้าอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และตรงเวลา - ตรวจสอบและติดตามการส่งสินค้าของผู้ให้บริการขนส่งสินค้าให้เป็นไปตามข้อมูลจาก DC Confirm - ตรวจสอบ ติดตาม และสรุปผลการติดตามของระบบการเดินรถอัตโนมัติ (GPS) - ให้คำปรึกษา/แนะนำเกี่ยวกับระบบ TCS กับผู้เกี่ยวข้องตลอด 24 ชั่วโมง - ให้การช่วยเหลือ และ/หรือ สนับสนุนงานในด้านต่าง ๆ แก่ ทีมงานและองค์กร ตามที่ได้รับมอบหมาย
  1. เพศชาย/หญิง อายุ20-35ปี
  2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีด้าน Logistic หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์การทำงานด้านการขนส่งสินค้า
  4. มีความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี ( Microsoft Office, Excel skill is require)
  5. มีทักษะในการอ่าน และเขียนภาษาอังกฤษได้
  6. มีใจรักในงานบริการ และมีทักษะด้านการติดต่อสื่อสารดี สามารถทำงานภายใต้ภาวะแรงกดดันได้ดี
  7. สามารถทำงานเป็นทีม และยอมรับการเปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่างดี
  8. สามารถทำงานเป็นกะได้
- ส่งใบสมัครทาง E-mail - สมัครผ่าน JobThai **เอกสารประกอบการสมัครงาน 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2.สำเนาทะเบียนบ้าน 3.สำเนาวุฒิการศึกษา(Transcript) 4.ประวัติส่วนตัว(Resume CV) 5.รูปถ่ายหน้าตรง 1-2 นิ้ว(ไม่เกิน 6 เดือน)
คุณวลัยพร
บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Lotus/ โลตัส)
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา