25 พ.ย. 64

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

pin location
pin location

อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

salary icon
salary icon16,000 - 23,000
number of positions icon
number of positions icon1
1.ดูแลรับผิดชอบเอกสารแรงงานต่างด้าว (work permit, ต่อวีซ่า, 90 วัน, แจ้งเข้า-ออก, ติดตามประกาศตามมติ ครม.) 2.สรรหาและคัดเลือกพนักงาน ผ่านช่องทางออนไลน์ 3.จัดทำประวัติพนักงาน Employee Data 4.ดูแลรับผิดชอบสวัสดิการของพนักงานในองกรณ์ (แจ้งเข้า-ออก ประกันสังคม, ประกันกลุ่ม, ตรวจสอบควบคุมสิทธิวันลา) 5.ดูแลรับผิดชอบในการจัดทำเงินเดือน Payroll ผ่านระบบ Business Plus 6.ให้ข้อเสนอแนะในการกำหนดเนื้อหางานและคุณสมบัติของแต่ละตำแหน่ง 7.จัดทำการประเมินพนักงานตามรอบ 8.ตรวจสอบควบคุมบังคับใช้กฏระเบียบ และนโยบายบริษัท 9.จัดทำแต่งตั้ง คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ 10.ประสานงานกับฝ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง 11.งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายบุคคล
  1. ไม่จำกัดเพศ
  2. ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป ในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
  3. ปริญญาตรี ขึ้นไป
  4. อายุไม่เกิน 35 ปี
  5. กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก
  6. Growth Mindset and Positive Attitude is a Must
  7. มีรถยนต์ส่วนตัว
- ส่ง Resume มาทาง E-mail - สมัครผ่านทาง JobThai
คุณปาลวุฒิ
บริษัท อิง เลง (ไทยแลนด์) จำกัด
90/103 หมู่ที่15
ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ