JobThai
รับสมัครด่วน
29 พ.ค. 66

Business Analyst

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location
mrt iconMRT สามยอด
salary iconเงินเดือน
salary icon60,000
number of positions iconอัตรา
number of positions icon1
online interview iconสัมภาษณ์งานออนไลน์
สมัครงาน
รายละเอียดงาน
-ศึกษาและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ข้อการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ทันสมัยมาใช้ในการพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการ -ศึกษาระบบงานในการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ และวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานในกระบวนการทำงานของหน่วยงานตามที่ไดร้ับแจ้ง -จัดทำ Cost Benefit Analysis วางแผนวิธีการเก็บข้อมูล ที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ วิเคราะห์ข้อมูลจนเข้าใจความต้องการที่แท้จริง -จัดทำเอกสาร Requirement spec และ Prototype เพื่อ confirm กับ user ออกแบบระบบการทำงานของ Software ให้ตรงตาม Business requirement -ออกแบบฐานข้อมลูและ Business process ที่เหมาะสม ออกแบบ UX, UI และ Business integration ที่เหมาะสม ทดสอบระบบที่ปรับปรุงหรือพัฒนาขึ้นใหม่กับ user (UAT) รับผิดชอบในการขึ้นระบบงานที่ทดสอบผ่านแล้วกับ user -จัดทำเอกสารเพื่อแสดงรายละเอียดของระบบที่ออกแบบไว้ งานอื่น ๆ ที่ได้ร้บมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร
 1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่า ในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, สถิติ, MIS, บัญชีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. มีประสบการณ์อย่างน้อย5 ปีในการพัฒนาและออกแบบระบบ เช่น ERP, WMS, Workflow ให้กับธุรกิจต่าง ๆ
 3. สามารถทำงานร่วมกับทุกหน่วยงานในองค์กรเพื่อพัฒนาระบบให้สนับสนุนการปฏิบัติงานของ user ได้
 4. สามารถหาแนวทางปรับปรุงวิธีการทำงาน หรือพัฒนาระบบเพื่อให้รองรับกับการดำเนินงานได้
 5. มีความรู้และประสบการณ์ทำงานระบบฐานข้อมูล SQL Server และคำสั่ง SQL Statement จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 6. หากสามารถเขียน Store Procedure ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 7. หากมีประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรมภาษา C#, VB.NET หรือ Web Application จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 8. หากมีประสบการณ์การใช้งานหรือ Implement SAP B1 จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 9. มีความสามารถในการสื่อสารได้เป็นอย่างดีและมีภาวะผู้นำ
 10. มีความรับผิดชอบและทำงานเป็นทีม
 11. **ไม่มีที่จอดรถยนต์ให้ หากแต่มีที่จอดรถมอเตอร์ไซด์**
วิธีการสมัคร
 • สมัครงานผ่าน JobThai.com
 • ส่ง Resume มาทาง E-mail
 • โทรศัพท์ติดต่อทางเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้
 • หลักฐานการสมัคร 1. รูปถ่าย 2. หลักฐานการศึกษา 3. สำเนาทะเบียนบ้าน 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 5. หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
  ติดต่อ
  ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
  กลุ่มบริษัทอักษร เอ็ดดูเคชั่น
  142 ซอยแพร่งสรรพศาสตร์ ถนนตะนาว
  แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
  โทรศัพท์ : 02-622-2999 ต่อ 2612 , 2699, 086-341-8003
  อีเมล : aksorn_hr_169@trustmail.jobthai.com (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน)
  เว็บไซต์ : http://www.aksorn.com
  LINE ID: act_hr
  สถานที่ปฏิบัติงาน
  แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
  วิธีการเดินทาง
  - รถประจำทาง - สี่แยกคอกวัว หรือถนนราชดำเนินกลาง และเดินเข้าถนนตะนาว (ข้างธนาคารออมสิน) ประมาณ 400 เมตร เลยศาลเจ้าพ่อเสือ มาประมาณ 50 เมตร - ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ อยู่ฝั่งตรงข้ามซุ้มประตูแพร่งสรรพศาสตร์ อาคารหน้า ชั้น 3 - สายรถประจำทาง ที่ผ่านสี่แยกคอกวัว อาทิ สาย 2 ,15, 32 ,44,47,59 ,60 ,68 ,70 ,79 ,82 ,157 ,171 ,183 ,201 ,203 ,503 ,509 ,51 และ 556
  เลือกวิธีการสมัครงาน
  สมัครด่วน
  สมัครด้วยประวัติที่ฝากกับ JobThai
  ส่งไฟล์ประวัติ
  สมัครด้วยการส่งไฟล์เรซูเม่ ผลงาน หรืออื่นๆ
  ส่งอีเมล
  สมัครงานนี้ผ่านอีเมล
  กรอกประวัติแบบย่อ
  สมัครงานง่ายๆ ด้วย Easy Form
  งานอื่น ๆ ของบริษัทนี้