JobThai
29 พ.ค. 66

Call Center (ประจำสาขาขอนแก่น)

pin location
pin location

อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

salary icon
salary icon12,000 - 14,000
number of positions icon
number of positions icon15 อัตรา
หน้าที่และความรับผิดชอบ • รับสายและโทรออก เพื่อบริการตอบข้อซักถามและให้คำแนะนำต่างๆ กับลูกค้า • กรอกข้อมูลของลูกค้าและการให้บริการลงระบบบันทึกอย่างถูกต้อง • ประสานงานฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทและลูกค้า • ให้บริการลูกค้าอย่างเต็มความสามารถและมีความตั้งใจให้บริการ เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจในการให้บริการ • สามารถตัดสินใจและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ในระดับหนึ่ง และให้คำปรึกษาและแนะนำงาน แก่พนักงานในหน่วยงาน • รับ Call และตอบสนองลูกค้าตาม KPI ของทีม • รับผิดชอบและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเบื้องต้นได้เพื่อความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
  1. จบปริญญาตรีทุกสาขา (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
  2. ทักษะทางด้านการสื่อสารเป็นอย่างดี รวมทั้งมีบุคลิกภาพ และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
  3. มีความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
  4. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สมัครผ่าน JobThai - สมัครผ่าน Email - โทรสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ด้านล่าง
คุณจตุภูมิ รักษธรรม
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ชั้น 10-12 และชั้น IT ถ.เพชรบุรีตัดใหม่
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
: ประจำสาขากรุงเทพ ติดต่อ คุณจตุภูมิ 065-929-6319 // ประจำสาขาหาดใหญ่ ภู (061-393-8065) // ประจำสาขาขอนแก่น เบียร์ (061-385-8291) // ประจำสาขาเชียงใหม่ ฝน (065-512-4932) //
ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น