JobThai
รับสมัครด่วน
17 พ.ค. 65

CallCenter โทรออก(ไม่ขาย) 13,000 เบี้ยขยัน 500 (ผ่านโปรปรับ 15,000) หยุด ส-อา

pin location
pin location

เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

salary icon
salary icon13,000 - 15,000 + เบี้ยขยัน 500
number of positions icon
number of positions icon15
- โทรออกติดต่อเพื่อนำเสนอและสร้างความน่าสนใจในตัวผลิตภัณฑ์กลุ่ม Software/สัมมนา เป็นต้น - เก็บข้อมูล รายะเอียดต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ได้รับมอบหมาย - มีอบรมเทรนงานให้ก่อนปฏิบัติงานจริง - ปฏิบัติงานที่อาคารสิริภิญโญ BTS พญาไท ทางออก 4
 1. ไม่จำกัดเพศ อายุ 20 ปีขึ้นไป
 2. วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี ทุกสาขา
 3. มีทักษะในการสื่อสารที่ดี ทั้งการพูดและการเขียน
 4. พร้อมเปิดรับเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ
 5. มีความอดทน และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 6. มีความรู้ความเข้าใจในลักษณะงานที่ต้องค้นหาข้อมูลให้ได้ตามกำหนด
 7. สามารถใช้ภาษาทางการเขียน เพื่อการสื่อสารให้เข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดี
 8. มีใจรักในงานบริการ หากผ่านงาน Call center และงานขายมาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 9. มีความเข้าใจในสายงานเกี่ยวกับโรงงาน หรืออุตสาหกรรม ธุรกิจประเภทต่างๆ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 10. มีประสบการณ์ในการประสานงาน หรือเคยเป็นผู้ประสานงาน กับหน่วยงานขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 11. มีประสบการณ์เทเลเซลล์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 12. สามารถเริ่มงานได้ทันที
 • Walk In Interview เวลา 8.30-16.00 น.
 • สมัครผ่าน JobThai.com
 • สมัครผ่าน E-mail
 • สนใจสมัครด้วยตัวเองที่บริษัท ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00- 16.00 น.
 • สอบถามข้อมูลโทร (เบอร์โทรด้านล่าง)
 • *สมัครและสัมภาษณ์ทันที เอกสารประกอบการสมัครงาน - สำเนาบัตรประชาชน - สำเนาทะเบียนบ้าน - สำเนาวุฒิการศึกษา - สำเนาใบผ่านงาน (ถ้ามี) - รูปถ่ายขนาด 1นิ้ว จำนวน 1 ใบ
  คุณภาณี
  บริษัท เอ็มโอแค็ป จำกัด
  อาคารสิริภิญโญ ชั้น 3 BTS พญาไท ทางออก 4
  LINE ID: hrpae
  อาคารสิริภิญโญ ชั้น 3 BTS พญาไท ทางออก 4
  แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
  - สถานีรถไฟฟ้า (BTS) สถานีพญาไท ทางออกที่ 4 - สถานีแอร์พอร์ตลิงค์ (Airport Link) สถานีพญาไท - สายรถโดยสารประจำทาง 14,17,36,38,62,74,77,140,536