JobThai
23 มิ.ย. 65

ผู้จัดการแผนกตรวจสอบคุณภาพ (QA)

pin location
pin location

อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

salary icon
salary iconขึ้นอยู่กับประสบการณ์และโครงสร้างบริษัท
number of positions icon
number of positions icon1 อัตรา
- กำหนด เจรจา และตกลงเกี่ยวกับขั้นตอน มาตรฐาน และข้อกำหนดด้านคุณภาพภายในองค์กร - ประเมินความต้องการของลูกค้าและสร้างความมั่นใจว่าเป็นไปตามข้อกำหนด - กำหนดมาตรฐานการบริการลูกค้า - การกำหนดข้อกำหนดด้านคุณภาพของวัตถุดิบกับซัพพลายเออร์ - สำรวจและกำหนดมาตรฐานคุณภาพ อาชีวอนามัย และความปลอดภัย - ให้กระบวนการผลิตเป็นไปตามมาตรฐานทั้งในระดับประเทศและระดับสากล - ทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการเพื่อกำหนดขั้นตอน มาตรฐาน และระบบ - การเขียนรายงานการจัดการและทางเทคนิคและกฎบัตรของลูกค้า - กำหนดความต้องการการฝึกอบรม - ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพ - กำกับวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มผลกำไรสูงสุด - บันทึก วิเคราะห์ และแจกจ่ายข้อมูลทางสถิติ - การเขียนรายงาน - ดำเนินการและตรวจสอบการทดสอบและตรวจสอบวัสดุโฆษณาผลิตภัณฑ์เพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปตรงตามมาตรฐานคุณภาพ - การตรวจสอบประสิทธิภาพ - กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคหรือห้องปฏิบัติการ
  1. เพศชาย เพศหญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
  2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป (สาขาเครื่องกล,หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง)
  3. เป็นคนที่มีความละเอียด รอบคอบ และมีความเป็นผู้นำสูง สามารถทำงานเป็นทีมได้ และรับแรงกดดันได้ดี
  4. ติดต่อประสานงานได้อย่างคล่องตัว มีไหวพริบดีในการทำงาน และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
1. สมัครด้วยตนเอง 2. สมัครทาง E-mail 3. สมัครทาง Line ID 4. สมัครผ่าน Jobthai(Click Apply Now)
ทีมสรรหาบุคลากร
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
43/9 หมู่ 7 ซอยชูชาติอนุสรณ์ 4 หรือ ซอยเลี่ยงเมือง-ปากเกร็ด 44
ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
: 061-823-2832-35, 02-819-8899 ต่อ 1580, 1403, 1406
LINE ID: @tsr.hr
ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี