JobThai
27 ก.ย. 65

Technician

pin locationLocation
pin location

อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions iconVacancies
number of positions icon4 ตำแหน่ง
Apply
Job Descriptions
Technician(Maintenance) 1 ตำแหน่ง (หญิง) 1. ปฎิบัติงานให้สอดคล้องกับแผนการบำรุงรักษา และแผนการซ่อมบำรุง 2. สนับสนุน/ดำเนินการ ปรับปรุง ซ่อมแซม แก้ไข บำรุงรักษา ตามที่ได้รับแจ้งจากหน่วยงานต่างๆ 3. ปฎิบัติตามขั้นตอนการปฎิบัติงาน(WI) ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และต้องคำนึกถึงมาตรฐานความปลอดภัยที่กำหนดไว้ 4. บันทึกข้อมูล ตรวจสอบรายการ ตามที่ได้รับมอบหมาย และทำการสรุป/แจ้งข้อมูลและปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้อง 5. ติดต่อประสานงาน เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมถึงปัญหา การแก้ไข และการปรับปรุง กับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง 6. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงการเข้ารับการฝึกอบรม และการเข้าร่วมกิจกรรมตามที่หัวหน้างาน และบริษัทกำหนด 7. ปฎิบัติงานอื่นๆ ตามคำสังผู้บังคับบัญชา Technician1 2 ตำแหน่ง (ชาย) 1. ปฎิบัติงานให้สอดคล้องกับแผนการบำรุงรักษา และแผนการซ่อมบำรุง 2. สนับสนุน/ดำเนินการ ปรับปรุง ซ่อมแซม แก้ไข บำรุงรักษา ตามที่ได้รับแจ้งจากหน่วยงานต่างๆ 3. ปฎิบัติตามขั้นตอนการปฎิบัติงาน(WI) ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และต้องคำนึกถึงมาตรฐานความปลอดภัยที่กำหนดไว้ 4. ปฎิบัติงานอื่นๆ ตามคำสังผู้บังคับบัญชา Technician3 (Calibrator) 1 ตำแหน่ง (ชาย) 1. ปฎิบัติงานให้สอดคล้องกับแผนการบำรุงรักษา และแผนการทำงานของหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 2. ร่วมกับหัวหน้างานในการวิเคราะห์ปัญหา เสนอแนวทาง/นำเสนอ และปรับปรุงแก้ไขปัญหาพร้อมพัฒนาระบบวิธีการทำงาน 3. ลงทะเบียน ปรับระดับ หรือยกเลิกเครื่องมือตามข้อกำหนด โดยให้หัวหน้างานพิจารณา 4. สนับสนุนข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน Calibration ตามที่ได้รับการร้องขอจากหน่วยงานต่างๆ 5. สนับสนุนและดำเนินการ ปรับปรุง ซ่อมแซม แก้ไข บำรุงรักษา ตามที่ได้รับร้องขอจากหน่วยงานต่างๆ ุ6. ปฎิบัติตามขั้นตอนการปฎิบัติงาน(WI) ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และต้องคำนึกถึงมาตรฐานความปลอดภัยที่กำหนดไว้ 7. ติดต่อประสานงาน เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมถึงปัญหา การแก้ไข และการปรับปรุง กับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอก 8. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงการเข้ารับการฝึกอบรม และการเข้าร่วมกิจกรรมตามที่หัวหน้างาน และบริษัทกำหนด 9. ตรวจสอบงานประจำวัน (Daily Report) 10. ปฎิบัติงานอื่นๆ ตามคำสังผู้บังคับบัญชา
Qualifications
 1. วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาไฟฟ้า สาขาอิเล็กทรอนิกส์ ช่างกล เครื่องมือวัด สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 2. มีประสบการณ์ 1 - 2 ปี เคยผ่านงานด้านบัญชี และคงคลัง หรือคุมสต๊อกมาก่อน
 3. มีความรู้พื้นฐานในด้านไฟฟ้า และระบบ PLC
 4. มีทักษะคอมพิวเตอร์เบื้องต้น โปรแกรม Microsoft office
 5. หญิง/ชาย, อายุ 22 - 28 ปี
How to apply
 • สมัครผ่าน JobThai.com (Click Apply Now)
 • Please send your resume written stating full qualifications, experience, current remuneration and expected salary
 • โปรดระบุเงินเดือนที่ท่านคาดหวัง และประสบการณ์การทำงานที่ชัดเจน เพื่อประโยชน์ในการพิจารณา
 • Contacts
  เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
  Bridgestone NCR Co., Ltd.
  88/8 ม.2 ถ. สาย13
  ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180
  Tel. : 033-010-633 เบอร์ต่อ 1203
  Email : bsncr_125@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
  Location
  ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
  Directions
  รายละเอียดการเดินทาง โดยรถส่วนตัว *มาจาก กทม.-ชลบุรี (กทม. 2 ชม. , ชลบุรี 1 ชม.) วิ่งเล้นบางนา-ตราด มาทางถนนบายพาส ตามแผนที่ สี่แยกที่บริดจสโตน อยู่ เรียกว่าแยกขนำไร่ (4 แยกไฟแดงใหญ่) จุดสังเกต เมื่อใกล้จะถึงแยกขนำไร่ จะมีป้ายยินดีต้อนรับเข้าเมืองระยองป้ายใหญ่ๆ เป็นรูปสุนทรภู่ รูปพระอภัยมณี ให้ชิดซ้ายเพื่อเตรียมเลี้ยว เมื่อเลี้ยวซ้ายเข้ามา ขับตรงมาเรื่อยๆ จะเจอ 7-11 และ Lotus Express ขับมานิดเดียว และเจอสี่แยกให้เลี้ยวซ้าย บริดจสโตนอยู่ซ้ายมือ *มาจาก ศรีราชา ประมาณ 40-45 นาที จาก ถ.สุขุมวิทเลี้ยวเข้าแยกกระทิงลาย เพิ่อจะตัดเข้า ถนนสาย 36 จากนั้นวิ่งมาตามแผนที่ *มาจากพัทยา ประมาณ 30 นาที วิ่งเส้น ถนนบายพาสเลี่ยงเมืองพัทยาประมาณ 9 กม. ตัดแยกเขาไม้แก้ว ดูป้ายมาระยอง จะเข้าถนนสาย 36 จากนั้นวิ่งตามแผนที่ *มาจากระยอง ประมาณ 30-40 นาที วิ่งเส้น ถนนสาย 36 ตรงตลอด ตามแผนที่ เมื่อถึงแยกแยกขนำไร่ ชิดขวารอสัญญาณไฟเขียว เลี้ยวขวา ตรงมาประมาณ 4 กม. ขับตรงมาเรื่อยๆ จะเจอ 7-11 และ Lotus Express ขับมานิดเดียว และเจอสี่แยกให้เลี้ยวซ้าย บริดจสโตนอยู่ซ้ายมือ
  Application Methods
  Apply Now
  Apply by sending JobThai resume.
  Upload Files
  Apply by uploading resume, portfolio, etc.
  Send Email
  Apply by sending email.
  Easy Form
  Apply by filling your brief profile in the form.
  Other positions at this company