JobThai
24 มี.ค. 66

เภสัชกรประจำร้านยาโลตัส

pin location
pin location

หลายจังหวัด

salary icon
salary icon35,000 - 50,000
number of positions icon
number of positions iconหลายอัตรา
Pharmacist เภสัชกรประจำร้าน - ให้ความรู้เฉพาะด้านเกี่ยวกับการให้บริการและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยา - ปฏิบัติงานร่วมกับทีมงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ทั้งด้านการขาย การให้บริการ และความครบครันของสินค้า ของแผนก ผลิตภัณฑ์ยา Pharmacy Shop Manager ผู้จัดการร้านยา - เป็นผู้นำและสนับสนุนทีมงานในการปฏิบัติตามวัฒนธรรมของการให้คำแนะนำที่ดีเลิศเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยาแก่ผู้ป่วย การตอบข้อซักถามเกี่ยวกับสุขภาพ การให้คำแนะนำเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพรวมถึงบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - ให้ความรู้เฉพาะด้านเกี่ยวกับการให้บริการและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยา -ปฏิบัติงานร่วมกับทีมงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ทั้งด้านการขาย การให้บริการและความครบครันของสินค้า ของแผนกผลิตภัณฑ์ยา - รักษามาตรฐานการจัดเรียงสินค้าให้ดีเยี่ยมอยู่เสมอ - บริหารจัดการตารางการปฏิบัติงานของเภสัชกร เพื่อให้มั่นใจว่าแผนกผลิตภัณฑ์ยาสามารถเปิดให้บริการได้ตลอดเวลาในระหว่างเวลาทำการ รายได้เริ่มต้น 35-50K++ และสวัสดิการอื่นๆ Register เพื่อทีมงานจะดำเนินการติดต่อกลับไปค่ะ https://forms.gle/8JK5giYzShTkmcXN8
  1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี เภสัชศาสตร์
  2. มีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
  3. มีทักษะในการขายและแนะนำผลิตภัณฑ์ยาให้ลูกค้า รักในอาชีพและมีความรับผิดชอบสูง
  4. ต้องการความก้าวหน้าและอนาคตที่มั่นคง
  5. สามารถทำงานเป็นกะได้
- ส่งใบสมัครทาง E-mail - สมัครผ่าน JobThai **เอกสารประกอบการสมัครงาน 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2.สำเนาทะเบียนบ้าน 3.สำเนาวุฒิการศึกษา(Transcript) 4.ประวัติส่วนตัว(Resume CV) 5.รูปถ่ายหน้าตรง 1-2 นิ้ว(ไม่เกิน 6 เดือน)
คุณแป้ง
บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Lotus's/ โลตัส)
LINE ID: @lotusjob
หลายจังหวัด