JobThai
8 ส.ค. 65

F&B Section Manager (ผู้จัดการแผนกอาหารและเครื่องดื่ม) "ประจำสำนักงานใหญ่"

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

salary iconเงินเดือน
salary icon-
number of positions iconอัตรา
number of positions icon2 อัตรา
สมัครงาน
รายละเอียดงาน
- ควบคุมดูแลงานในส่วนรายได้และต้นทุนของอาหารและเครื่องดื่มใน Bowling, VIP, New Product และ First Class วางกลยุทธ์การตลาด ส่งเสริมการขาย วิเคราะห์ลูกค้าและคู่แข่ง เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ - ควบคุมดูแลงานในส่วนรายได้และต้นทุนของอาหารและเครื่องดื่มใน Concession วางกลยุทธ์การตลาด ส่งเสริมการขาย วิเคราะห์ลูกค้าและคู่แข่ง เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ - วิเคราะห์ วางแผน และจัดทำงบประมาณประจำปีในส่วนรายได้และรายจ่ายของแผนกอาหารและเครื่องดื่มใน Bowling, VIP, New Product และ First Class - คำนวณราคาขายและควบคุมต้นทุนสินค้าโดยใช้ข้อมูลด้านปฏิบัติการและสถิติตัวเลขยอดขาย - วางกลยุทธ์การตลาด รายการส่งเสริมการขายเพื่อเพิ่มยอดขายในแผนกอาหารและเครื่องดื่ม - วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าและศึกษาคู่แข่งเพื่อปรับกลยุทธ์การขายและบริการ - วางแผนและกำหนดระบบการควบคุมและติดตามผลด้านคุณภาพของสินค้าและบริการ ตลอดจนมาตรฐานในการจัดเก็บสต็อกสินค้าและวัตถุดิบเพื่อลดจำนวนการสูญเสีย - ให้การสนับสนุนทีมงานในสาขาให้มีคุณภาพสินค้าและบริการที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน - สรรหาแหล่งความรู้และข้อมูลใหม่ ๆ ในการพัฒนาสินค้าและบริการ - วางแผนงบประมาณและกำหนดรายการวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในแผนกอาหารและเครื่องดื่มในกรณีเปิดสาขาใหม่ หรือจัดซื้อเพิ่มเติม - เจรจาต่อรองและจัดทำสัญญาเงื่อนไขการวางจำหน่ายสินค้ากับ supplier ให้ได้ราคาสินค้าและเครื่องดื่มที่เหมาะสม - ตรวจสอบรายงานยอดขายอาหารและเครื่องดื่มรายวันเพื่อใช้ในการปรับแผนการตลาด - ร่วมประชุมภายในฝ่าย Operation และ Theater Manager ของ Bowling and Cinema ในการวางแผน ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การตลาด จัดรายการส่งเสริมการขาย งบประมาณค่าใช้จ่าย และเป้าการขายและบริการ - ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกเจ้าหน้าที่ในแผนกและวางแผนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร - มอบหมายงาน และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับ บัญชาในแผนกตามความเหมาะสม - ปฏิบัติงานในหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติผู้สมัคร
 1. ระดับการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบริหารธุรกิจ การโรงแรม การตลาด หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 2. ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป ด้านอาหารและเครื่องดื่ม ภัตตาคาร โรงแรม Fast Food
 3. มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษพอใช้ ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน
 4. มีทักษะการสื่อสารดี ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน
 5. มีความสามารถในการวิเคราะห์การตลาด การส่งเสริมการขาย
 6. มีทักษะในการบริหารทีมงาน
 7. มีความสนใจในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
 8. ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word, Excel ได้ดี
 9. มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
 10. มีความขยัน อดทน และมีความกระตือรือร้นในการทำงาน
 11. มีใจรักงานบริการ
 12. อัธยาศัยและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลทั่วไป
 13. มีทัศนคติที่ดีในการทำงานร่วมกับผู้อื่น
 14. ใฝ่รู้และชอบการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ตลอดเวลา
 15. สามารถรับมือกับแรงกดดันจากสิ่งต่าง ๆ ได้ดี
 16. ทำงานโดยเน้นเป้าหมาย และยืดหยุ่นสามารถปรับตัวได้เร็ว
 17. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ดี
 18. มีความรับผิดชอบสูง
วิธีการสมัคร
- สมัครผ่าน JobThai ** ติดตามข่าวสาร การรับสมัครงาน เพิ่มเติม https://www.facebook.com/pages/Recruitment-SF-Corporation/1392834274261801 คลิกที่นี่
ติดต่อ
แผนกสรรหาบุคลากร
บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
444 ชั้น 10 อาคาร MBK TOWER ถนนพญาไท
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 02-048-7111 มือถือ 086-322-3430, 081-666-7999 , 085-918-9902, 097-281-8656
แฟกซ์ : 02-048-7169
LINE ID: 0863223430
สถานที่ปฏิบัติงาน
สำนักงานใหญ่ MBK Tower ชั้น 10
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เลือกวิธีการสมัครงาน
สมัครด่วน
สมัครด้วยประวัติที่ฝากกับ JobThai
ส่งไฟล์ประวัติ
สมัครด้วยการส่งไฟล์เรซูเม่ ผลงาน หรืออื่นๆ
กรอกประวัติแบบย่อ
สมัครงานง่ายๆ ด้วย Easy Form
งานอื่น ๆ ของบริษัทนี้