JobThai
20 มิ.ย. 65

วิศวกรขนส่ง (Logistic Engineer)

pin location
pin location

เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

salary icon
salary iconตามโครงสร้างองค์กร
number of positions icon
number of positions icon1
- ควบคุม ดูแลต้นทุน ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของแผนก - วิเคราะห์ หาทางแก้ไขกรณีที่ค่าใช้จ่ายสูงผิดปกติ - ควบคุม กำกับดูแลการปฏิบัติงานของหัวหน้าเขตขนส่ง - วิเคราะห์ ให้คำแนะนำ เสนอแนะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน - วิเคราะห์สาเหตุ หาทางแก้ไข ลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการทำงาน - จัดทำการเช็ครถโม่ (เสียภาษีรถยนต์,ทำความสะอาดรถและเครื่องมือ) - จัดทำแผนการจัดส่งในโครงการขนาดใหญ่ - รับเรื่องร้องเรียน ปัญหาการจัดส่งจากลูกค้า - ร่วมประชุมและนำเสนอแผนงานขนส่งคอนกรีตต่อลูกค้า - คีย์ข้อมูลเกี่ยวกับค่าน้ำมัน การบำรุงรักษารถ การสั่งซื้อต่างๆ - ควบคุม ติดต่อ ผู้รับเหมาก่อสร้างบ้านพักพนักงาน
  1. วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรอุตสาหกรรม , วิศวกรโลจิสติก หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  2. มีประสบการด้านธุรกิจคอนกรีต
  3. ความรู้เกี่ยวกับการจัดส่ง
  4. ความรู้เกี่ยวกับการก่อสร้าง
  5. มีความคิดเป็นระบบ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  6. สามารถใช้งานโปรแกรม Excel, GPS, ERP ได้
  7. มีความสามารถในการวางแผนธุรกิจ และกล้าตัดสินใจ
  8. สามารถใช้เทคโนโลยีมาประกอบการใช้บริหารงานจัดส่งได้ และวิเคราะห์ต้นทุน
  9. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
  10. มีความเป็นผู้นำ
- สมัครผ่านทาง Jobthai - ส่งใบสมัครและเรซูเม่พร้อมระบุตำแหน่งที่สนใจมาทาง E-mail
ฝ่ายบุคคล
บริษัท เอ็ม คอนกรีต จำกัด
429/33 หมู่บ้านพรีเมี่ยมเพลส9 ถ.สุคนธสวัสดิ์
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
LINE ID: 0934495626
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
รถเมล์สาย 156 รถเมล์สาย 178