JobThai
30 มิ.ย. 65

Shop Manager

pin locationLocation
pin location

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
Apply
Job Descriptions
•รับผิดชอบในเรื่องการ การปรับปรุงวิธีการปฏิบัติและอุปกรณ์เครื่องใช้ โดยเสนอ แนะนำแก่ผู้บังคับบัญชา •ดูแลความรับผิดชอบการปฏิบัติงานทั้งในด้านคุณภาพ และมาตรฐานการต้อนรับ และการบริการลูกค้า •การจัดตารางการทำงาน •ประสานการทำงานกับแผนกอื่นๆภายในองค์กร •การควบคุมดูแล เคาเตอร์แคชเชียร์ ในการเบิก/จ่าย •ดูแลความเรียบร้อยของการเตรียมการเปิดและปิดร้าน ในแต่ละวัน •การควบคุมดูแล เพื่อให้แน่ใจว่าได้จัดการเรื่องอุปกรณ์ของใช้อย่างเพียงพอกับจำนวนลูกค้าในแต่ละวัน •การประชุมพนักงาน ก่อนเปิดร้าน เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อย ตลอดจนแนะนำเกี่ยวกับบุคลิกภาพของพนักงาน ความสะอาด ความเหมาะสมและถูกต้องของเครื่องแบบพนักงานร้าน •รับผิดชอบในการฝึกฝนอบรมพนักงานในด้านการบริการ ความรู้เกี่ยวกับสินค้า ตลอดจนจัดประชุมเพื่อทบทวนขั้นตอนปฏิบัติงาน •จัดทำรายละเอียดลักษณะงาน แนวทางในการปฏิบัติงานสำหรับตำแหน่งต่างๆ และเพื่อเป็นแนวทางในการแนะนำพนักงานใหม่ รวมถึงการกำหนดตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม •ติดตามโครงการและนโยบายต่างๆให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ •เข้าร่วมประชุมกับฝ่าย และ/หรือแผนก พร้อมทั้งนำเสนอรายงานการปฏิบัติการ ,การปรับปรุงหรือข้อแก้ไข พร้อมทั้งวิธีการส่งเสริมการขาย •การดูแล รับผิดชอบในการอนุมัติจัดซื้อ ,กระบวนการสั่งซื้อ ,การเบิกสินค้า ,การบวนการรับสินค้า ตลอดจนการตรวจนับสินค้าคงเหลือในคลังสินค้า (Check Stock) เพื่อให้แน่ใจว่าถูกต้อง •ดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานในเชิงป้องกันเพื่อความปลอดภัย และป้องกันอุบัติเหตุต่างๆ •ทำสรุปผลการปฏิบัติงาน รายงานต่อผู้บังคับบัญชา เช่น ผลการปฏิบัติงาน, ปัญหาและการแก้ไข, รายงานการขายและ stock สินค้า และรายงานจำนวนภาชนะและอุปกรณ์ที่ใช้ และชำรุดเสียหาย เป็นต้น •ดูแลและตรวจตราความพอใจของลูกค้า หากมีปัญหาหรือแขกตำหนิ จะต้องดำเนินการแก้ไขแล้วแจ้งผู้บังคับบัญชาโดยเร็วที่สุด •งานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้ปฏิบัติ
Qualifications
  1. เพศหญิง /ชาย อายุ 30 ปี ขึ้นไป
  2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์ด้านบริหารร้าน อย่างน้อย 10 ปีขึ้นไป
  4. สามารถทำงาน วันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ได้
  5. การวางแผน และบริหารการจัดการร้านได้ดี
  6. วิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางแก้ไขได้
  7. สรุปและรายงานผลการดำเนินงานต่างๆ ต่อผู้บริหารได้
How to apply
- สมัครผ่าน JobThai.com - ทาง Email โดยส่งประวัติแนะนำตัว พร้อมระบุเงินเดือนที่ต้องการ - พิจารณาเฉพาะเรซูเม่หรือใบสมัครที่มีรูปถ่ายของผู้สมัครงานเท่านั้น
Contacts
คุณธนัชพันธ์ พูลสวัสดิ์
บริษัท สยามจตุจักร จำกัด (Union Mall)
ศูนย์การค้ายูเนี่ยนมอลล์ (สำนักงาน ชั้น F5) เลขที่ 54 ซอย 1 ถนนลาดพร้าว
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Tel. : 02-512-5000 ต่อ 331
Email : siamjatujak_69@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-512-5500
LINE ID: -
Location
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
Directions
1. รถโดยสารประจำทางที่ผ่าน 8, 24, 26, 27, 28, 34, 38, 39, 44, 59, 92, 96, 104, 107, 122, 129, 136, 145, 157, 188, 191, 502, 503, 517, 524, 529, 545 2. รถไฟฟ้า - MRT ลงสถานีพหลโยธินทางออกประตู 5 ขึ้นมาแล้วจะเห็น Union Mall - BTS ห้าแยกลาดพร้าว 3. รถส่วนตัว - จาก ถ.วิภาวดีรังสิต ขาเข้า เห็นห้างเซ็นทรัลลาดพร้าวอยู่ฝั่งซ้ายมือ ให้เลี้ยวซ้ายวนเข้า ถ.ลาดพร้าว - จากหมอชิต ขับรถข้าม 5 แยกมา Union Mall จะอยู่ฝั่งขวามือ ให้เลี้ยวซ้ายวนเข้า ถ.ลาดพร้าว
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
Other positions at this company