JobThai
รับสมัครด่วน
24 มิ.ย. 65

ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ

pin location
pin location

อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

salary icon
salary iconตามตกลง
number of positions icon
number of positions icon1 อัตรา ด่วนที่สุด
1. คัดเลือกผู้ขาย และบันทึกข้อมูลผู้ขาย การเข้ากระบวนการจัดซื้อ 2. จัดซื้อ-จัดจ้าง เพื่อ Support สำนักงานใหญ่ และสาขา โดยใช้รูปแบบในการจัดซื้อ-จัดจ้าง 2 รูปแบบ คือ 1.1 เปรียบเทียบจัดซื้อทั่วไปนำเข้ามาใช้ในองค์กร รวมถึงบริการ-ระยะเวลาในการจัดส่ง และบริการหลังการขายด้วย งานจัดซื้อ ได้แก่ - สินค้าที่ใช้ในองค์กร เช่น อุปกรณ์ทางการแพทย์ วัสดุสิ้นเปลิือง - สินค้าที่ใช้ประกอบการขาย เช่น ซีลิโคน ยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ เป็นต้น, - อุปกรณ์ IT เช่น Desktop, Laptop, Server, Printer Office, Printer Barcode งานจัดจ้าง ได้แก่ - กำจัดแมลง (ปลวก หนู แมลงวัน มด ยุง) - อุปกรณ์สุขอนำามัยในห้องน้ำ (เครื่องฆ่าเชื้อขจัดกลิ่น, สเปรย์หอมอัตโนมัติ, ถังทิ้งผ้าอนามัย) - จัดสวนในอาคาร และนอกอาคาร - รับ - ส่งเอกสาร ทั่วประเทศ - เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 3. เปิด PO ด้วย Program 4.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 5. จัดทำสรุปรายงานต่างๆ ประจำเดือน - สรุปผลจำานวนรายการและความคืบหน้าที่จัดซื้อในแต่ละเดือน - สรุปมูลค่าการซื้อขาย และ Saving ในการจัดซื้อ - สรุปจำนวน PO - สรุปผลการจัดส่งสินค้า - สรุปปัญหา และอุปสรรคในการทำงาน
  1. ไม่จำกัดเพศ อายุ 30-45ปี
  2. จบ.ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาใกล้เคียง
  3. มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป ในตำแหน่ง ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ
  4. บุคลิกดี รักงานบริการ เป็นคนละเอียดรอบคอบ
  5. มีความรู้เรื่องอุปกรณ์ทางการแพทย์ เวชภัณฑ์ พิจารณาเป็นพิเศษ
  6. มีความเป็นผู้นำ กล้าตัดสินใจ ทำงานเชิงรุก ทัศนคติดี
  7. มีทักษะการประสานงานที่ดี ระหว่างแพทย์ พยาบาล และสายงานที่เกี่ยวข้อง
  8. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
  9. สามารถมาปฏิบัติงานได้ที่ โรงพยาบาล ( ติวานนท์ นนทบุรี )
  10. สามารถเริ่มงานได้ทันที
- สมัครผ่าน E-mail - สมัครผ่าน JobThai - Walk in ฝ่ายบุคคลชั้น 1
คุณสิรวุฒิ
โรงพยาบาลเลอลักษณ์
11 ถนนนครอินทร์
ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
: 081-140-0810 คุณเอ
มีประสบการณ์ตรงอย่างน้อย 5 ปี หากผ่านธุรกิจโรงพยาบาล พิจารณาเป็นพิเศษ
ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี