JobThai
1 ธ.ค. 66

เจ้าหน้าที่ผลิต_บ.สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

salary iconเงินเดือน
salary iconตามโครงสร้างบริษัทฯ และประสบการณ์
number of positions iconอัตรา
number of positions icon2 อัตรา
สมัครงาน
รายละเอียดงาน
1.รับผิดชอบดูแลการผลิตสินค้าให้ได้ปริมาณและคุณภาพตามที่กำหนดโดยให้สอดคล้องกับแผนการผลิตและระบบคุณภาพต่างๆ เช่น ISO 9000 / SOP / HACCP / BRC เป็นต้น 2.จัดสรรกำลังคนให้เพียงพอกับการผลิตตลอดจนเบิกวัตถุดิบ วัสดุบรรจุและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อใช้ในการผลิตสินค้าให้เป็นไปตามแผนการผลิต 3.ประสานงานกับเจ้าหน้าที่วางแผนการผลิตเพื่อการผลิตเป็นไปตามแผนหรือกรณีมีปัญหาในการผลิตให้ร่วมกับเจ้าหน้าที่วางแผนเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น 4.ควบคุมดูแล สั่งการ ให้คำแนะนำและฝึกพัฒนาการปฏิบัติงานประจำวันของผู้ใต้บังคับบัญชาและพนักงานในสายการผลิต 5.คิดค้นเพื่อปรับปรุงระบบงาน เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และคุณภาพสินค้าให้ดีขึ้นกว่าเดิม ุ6.การควบคุมการทำงานประจำในฝ่ายผลิตให้บรรลุเป้าหมายตาม KPIs และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 7.รายงานหรือจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบหรือรายงานเรื่องสำคัญอื่นๆ นำเสนอผู้บังคับบัญชา 8.เข้าร่วมคัดเลือก-ว่าจ้างพนักงานรายวันที่จะว่าจ้างเข้าในสังกัดงาน 9.ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา 10.หากไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ดูแล หรือจัดพนักงานที่มีความรู้ความสามารถที่ผ่านการอบรมมาปฏิบัติงานแทน 11.ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร
  1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอาหาร ประมง หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  2. มีประสบการณ์สายงานผลิตอาหารอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
  3. มีภาวะความเป็นผู้นำ
  4. มีความละเอียด รอบคอบ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
  5. มีทักษะในการเจรา และสามารถประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี
  6. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
  7. สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
  8. สามารถเข้ากะงานได้
  9. ปฏิบัติงาน วันจันทร์ ถึง วันเสาร์ (เสาร์ เว้น เสาร์)
วิธีการสมัคร
- สมัครทาง E-mail - สมัครงาน ตาม Link ด้านล่าง - สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
ติดต่อ
Corporate Human Resources Department
Surapon Foods Public Company Limited
247 หมู่ 1 ถนนเทพารักษ์
ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ : 02-385-3038-54 ต่อ 420, 098-263-1752
อีเมล : suraponfoods_278@trustmail.jobthai.com (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน)
เว็บไซต์ : https://www.surapon.com
สถานที่ปฏิบัติงาน
ประจำโรงงานเทพารักษ์
ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
เลือกวิธีการสมัครงาน
สมัครด่วน
สมัครด้วยประวัติที่ฝากกับ JobThai
ส่งไฟล์ประวัติ
สมัครด้วยการส่งไฟล์เรซูเม่ ผลงาน หรืออื่นๆ
ส่งอีเมล
สมัครงานนี้ผ่านอีเมล
กรอกประวัติแบบย่อ
สมัครงานง่ายๆ ด้วย Easy Form