JobThai
30 มิ.ย. 65

ฝ่ายขาย

pin location
pin location

อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี

salary icon
salary iconตามโครงสร้างของบริษัท
number of positions icon
number of positions icon3 อัตรา
1.นำเสนอขายบ้านให้กับลูกค้า ติดต่อกับลูกค้าที่ประกาศขายอสังหาริมทรัพย์ 2.พาลูกค้าเยี่ยมชมบ้าน และดูแลเรื่องการขายจนโอนกรรมสิทธิ์ ที่กรมที่ดิน 3.ปิดการนำเสนอขายเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและยอดขายที่กำหนด 4.ดูแล ติดตาม ประสานงาน และดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การส่งมอบบ้านและการให้บริการแก่ลูกค้าเป็นไปตามข้อตกลงของการขาย ทันต่อความต้องการของลูกค้า 5.ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับจากผู้บังคับบัญชาและตามระบบคุณภาพของบริษัท 6.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  1. วุฒิ ปวส. ขึ้นไป
  2. อายุ 30 ปีขึ้นไป
  3. มีประสบการณ์ขายอสังหาริมทรัพย์ 2 ปีขึ้นไป
  4. มีทัศนคติดี
  5. พร้อมที่จะเรียนรู้งาน
  6. มีความรับผิดชอบ
  7. มีความเสียสละ
  8. รู้จักการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
- สมัครผ่าน Jobthai - Email - Line
คุณกอล์ฟ
บริษัท กองเงินผาสุก จำกัด
สำนักงานขายเดอะเลควิว 444 ม.3
ตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
LINE ID: 0822241994
ตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี