JobThai
30 พ.ย. 66

Sale Representative (ผู้แทนขาย)

pin location
pin location

เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร

salary icon
salary iconตามโครงสร้างบริษัท หรือ ตามประสบการณ์การทำงาน
number of positions icon
number of positions icon1 อัตรา
1. ติดต่อประสานงานกับลูกค้า เพื่อให้ทราบถึงความต้องการของลูกค้า 2. ดูแลให้บริการกับลูกค้า เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า 3. บริหารงานขาย เพื่อการทำยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 4. จัดทำเอกสารการขาย เช่น ใบเสนอราคา, ข้อมูลสินค้า เพื่อนำเสนอต่อลูกค้า 5. จัดเตรียมการ Presentation พร้อมสาธิตสินค้าให้กับลูกค้า 6. สื่อสาร-อธิบายความรู้ และสาธิตด้านวิธีการการใช้สินค้า/อุปกรณ์การออกกำลังกายแก่ลูกค้าอย่างถูกต้อง 7. วางแผนการเข้าเยี่ยมลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ 8. บันทึกข้อมูลลูกค้า เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการวางแผนงานของแผนก
 1. วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. เพศ : ชาย - หญิง
 3. มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา หรือความรู้ด้านกีฬา , การออกกำลังกาย
 4. มีประสบการณ์การทำงานด้านการขาย อย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป
 5. มีประสบการณ์การทำงานด้านฟิตเนส หรือผู้ฝึกสอน , โค้ช ด้านกีฬา จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 6. มีใจรักงานขาย , งาบริการ และ การให้ความรู้
 7. มีทัศนคติที่ดี หรือความคิดเชิงบวก
 8. สามารถสื่อสาร หรือพูดในที่สาธารณะได้ดี
 9. สามารถทำงานภายใต้แรงกดกัดได้ดี
 10. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office, Power point ได้เป็นอย่างดี
 11. สามารถเดินทางไปพบลูกค้า ทั้งในกรุงเทพ และปริมณฑลได้
- สมัครด้วยตนเอง - สมัครผ่าน E-mail - สมัครงานผ่าน JobThai.com
คุณมยุรี ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด
สี่แยกนวมินทร์ ใกล้กับตลาดปัฐวิกร
แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร