JobThai
26 ม.ค. 66

โฟร์แมนงานตกแต่งภายใน

pin location
pin location

เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

salary icon
salary iconตามโครงสร้างบริษัทฯ ถ้ามีประสบการณ์สามารถต่อรองได้
number of positions icon
number of positions icon2 อัตตรา
1.ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบ รายการประกอบแบบ ให้แล้วเสร็จตามแผนงานก่อสร้างโครงการ 2.ตรวจสอบดูแลความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน มาตรการการป้องกันความเสียหาย และ อันตรายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในบริเวณสถานที่ก่อสร้าง รวมทั้งความสะอาดเรียบร้อยของสิ่งแวดล้อม 3.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
  1. เพศชายหรือหญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
  2. วุฒิ ปวช.หรือ ม.6 ขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้องมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  3. มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
  4. มีบุคลิกดี มนุษยสัมพันธ์ดี และมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน
  5. สามารถทำงานเป็นทีม และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
  6. สามารถทำงานกะกลางคืนได้
  7. มีความรู้พื้นฐานด้านงานตกแต่งภายใน
- ส่งใบสมัครทาง E-Mail ของบริษัท - สมัครงานผ่าน JobThai (Click Apply Now)
นายกฤษดา ศักดิ์ศรีเจริญยิ่ง
บริษัท พาส 409 เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
LINE ID: 0832371201
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร