JobThai
รับเหมาติดตั้งสำหรับบ้านและโรงงานไฟฟ้า และงานตกแต่งภายใน
บริษัท พาส 409 เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เลขที่ 48 ซอยแบริ่ง 7 ถนนสุขุมวิท 107
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260