JobThai
รับสมัครด่วน
7 มิ.ย. 66

แม็คโคร สาขานครราชสีมา รับสมัครผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุงและธุรการ

pin location
pin location

จ.นครราชสีมา

salary icon
salary iconตามตกลง
number of positions icon
number of positions icon1 อัตรา
ลักษณะงาน - จัดทำแผน PM งานระบบซ่อมบำรุงเครื่องจักร,เครื่องกล,ระบบบำบัด,ระบบแอร์,เครื่องจักรที่ใช้ไฟฟ้าและน้ำมัน อุปกรณ์ต่างๆ และงาน facility ภายในสาขา รวมถึงจัดทำงบประมาณการซ่อมบำรุงให้สอดคล้องกับปริมาณงาน - ดูแลความเรียบร้อยและความสะอาดภายในบริเวณสาขาให้มีความเรียบร้อย - ทำแผนงานป้องกันความเสียหายจากเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ภายในสาขาเพื่อลดต้นทุนงานซ่อมบำรุง - ดูแลจัดทำแผนอบรมดับเพลิง,งานต่อใบอนุญาตต่างๆ รวมถึงดูแล รปภ.,แม่บ้าน,ระบบ CCTV และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  1. เพศชาย จบการศึกษาในสาขาไฟฟ้า.เครื่องกล,อิเล็กทรานิกส์
  2. มีประสบการณ์งานซ่อมบำรุงไม่น้อยกว่า 5 ปี
  3. ทัศนคติดี รักในการให้บริการ และมี Positive Thinking
  4. สามารถปฏิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์ได้
- ส่งใบสมัครทาง E-mail - สมัครผ่าน JobThai - Line ID เอกสารประกอบการสมัครงาน - รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 รูป - สำเนาวุฒิการศึกษา - สำเนาทะเบียนบ้าน - สำเนาบัตรประชาชน - สำเนาผ่านเกณฑ์ทหาร (เฉพาะชาย) เช่น สด. 8, หรือ สด. 43 - ใบผ่านงาน (ถ้ามี) - อื่นๆ Interested candidate, please send resume in Word/PDF Format with academic records and recent photo to:Email
คุณปิตุพร (แมน), คุณปริญญา (มาร์ช), คุณศรัญญา (มะนาว)
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน ) Siam Makro Public Company Limited
ปฏิบัติงานที่แม็คโครสาขานครราชสีมา
LINE ID: @makrojob
จังหวัดนครราชสีมา