JobThai
2 ก.พ. 66

*พนักงานฝ่ายผลิต(คนพิการ)

pin location
pin location

เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

salary icon
salary iconตามตกลง
number of positions icon
number of positions icon2
disabled person iconสำหรับบุคคลทุพพลภาพเท่านั้น
- บรรจุสินค้า - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - ทำงานจันทร์-ศุกร์
  1. เพศชาย หรือ หญิง (ชายผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับยกเว้น)
  2. อายุไม่เกิน 45 ปี
  3. วุฒิ ม.6
  4. มีบัตรประจำตัวคนพิการ และสามารถช่วยเหลือต้วเองได้
  5. สามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้พอควร
  6. ไม่สูบบุหรี่
  7. *ระบุเงินเดือนที่ต้องการ
- สมัครผ่าน JobThai (Click Apply Now) แนะนำกรอกข้อมูลให้ครบตามแบบฟอร์มใบสมัครของเว็บเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาใบสมัคร - สมัครทาง Email - สมัครด้วยตนเองได้ที่บริษัทฯ (วันจันทร์-วันศุกร์เวลา 08.00 - 12.00 น.) - ส่งจดหมายสมัครงานตามที่อยู่บริษัท (กรุณาวงเล็บมุมซองว่าสมัครงาน) เอกสารประกอบการสมัคร 1. สำเนาวุฒิการศึกษา 2. สำเนาบัตรประชาชน (2 ฉบับ) 3. สำเนาทะเบียนบ้าน 4. สำเนาหลักฐานทางทหาร (ชาย) 5. อื่นๆเช่น ใบผ่านงาน สลิป ใบวุฒิบัตร ฯลฯ 6. รูปถ่ายสีขนาด 1 นิ้วจำนวน 2 รูป (ไม่เกิน 6 เดือน) หากท่านประสงค์ที่จะสมัครงานกับบริษัทและบริษัทในเครือ และได้รับทราบนโยบายคุ้มครองส่วนบุคคลของบริษัท รวมถึงยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลอ่อนไหว รวมถึงตรวจสอบประวัติการศึกษาและประวัติการทำงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและบุคคลอ้างอิง ท่านสามารถส่งข้อมูลการสมัครและเอกสารแนบอื่นๆตามช่องทางสมัครงานข้างต้น **ไม่พิจารณารับผู้สมัครที่สูบบุหรี่เข้าทำงาน**
บริษัท ฟาร์มาแคร์ จำกัด (ผู้ผลิต TENSOPLAST, TIGERPLAST)
แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร