JobThai
2 ก.พ. 66

เจ้าหน้าที่ประสานงานและธุรการ (Horeca)

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

salary iconเงินเดือน
salary iconไม่ระบุ
number of positions iconอัตรา
number of positions iconหลายอัตรา
online interview iconสัมภาษณ์งานออนไลน์
สมัครงาน
รายละเอียดงาน
•ประสานงานและดูแลทรัพย์สิน อุปกรณ์ในการทำงาน ให้มีเพียงพอและพร้อมใช้งาน •ประสานงานกับส่วนกลาง เกี่ยวกับเรื่องการอนุมัติซื้ออุปกรณ์สำนักงาน •ประสานงานกับฝ่ายสนับสนุนการขายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เรื่อง การจัดทำงบจัดงบจ่าย การกระทบยอด ขออนุมัติและเบิกจ่ายกิจกรรมการขาย สต๊อกอุปกรณ์ส่งเสริมการขาย และประสานงานเรื่องระบบสารสนเทศที่จำเป็นต่อการทำงาน •รับผิดชอบดูแลสภาพแวดล้อมและอุปกรณ์เครื่องใช้ให้เป็นไปตามมาตรฐานการทำงาน เพื่อให้สถานที่ทำงานน่าอยู่ สะอาด ปลอดภัย ของภาคการขาย •ประสานงานและติดตามกับบริษัทประกัน เรื่องการเกิดอุบัติเหตุการใช้รถยนต์ การซ่อม และประสานงานกับพนักงานเรื่องการใช้รถยนต์ให้เป็นไปตามระเบียบ, ประสานงานกับหน่วยงานทรัพยากรบุคคลในกรณีที่พนักงานได้รับบาดเจ็บ และสรุปรายงานการเกิดอุบัติเหตุประจำเดือน •ตรวจสอบ ควบคุม และประสานงานกับส่วนกลาง และฝ่ายขาย เกี่ยวกับเอกสารสนับสนุนการขาย เช่น เอกสารขออนุมัติเบิกจ่ายกิจกรรมส่งเสริมการขาย, เอกสารสัญญา ส่งเสริมกิจกรรมการขาย และเบิกค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสิทธิที่ได้รับ •จัดทำรายงานค่าใช้จ่ายประจำเดือน และรายงานค่าน้ำมัน เพื่อนำส่งสำนักงานใหญ่ •ตรวจสอบ และดำเนินการจัดทำเอกสารสั่งซื้อสินค้า ให้ตรงกับนโยบายการขายในเรื่องราคาและโปรโมชั่น และพิมพ์ใบส่งของ/ใบกำกับภาษี •ติดตามและประสานงานเกี่ยวกับการชำระค่าสินค้า (เงินสด) และประสานงานเรื่องเอกสารการวางบิล ระหว่างการเงินกับฝ่ายขาย •ดูแลรับ-เบิกจ่ายสินค้าและส่งรายงานข้อมูลสต๊อกสินค้าปัจจุบันให้บัญชี รวมถึงตรวจสอบความชำรุด เสียหายของสินค้า ที่เกิดขึ้นระหว่างทาง ที่ TBL จัดส่ง •จัดเก็บเอกสารต่างๆ ของฝ่ายขาย เช่น เอกสารเบิกจ่ายกิจกรรมส่งเสริมการขาย เอกสารกาชำระเงินค่าสินค้า เอกสารวงเงินเครดิต เอกสารการสั่งซื้อสินค้า และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง •ประสานงาน ติดตาม ดูแลเรื่องสวัสดิการของพนักงาน และเบิกค่าใช้จ่ายสวัสดิการพนักงาน ให้เป็นไปตามระเบียบขององค์กร เช่น เงินช่วยเหลืองานพิธีศพ พวงหรีด ค่ารักษาพยาบาล การเยี่ยมไข้ เครื่องแบบพนักงาน ฯลฯ
คุณสมบัติผู้สมัคร
  1. ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  2. มีประสบการณ์ด้านการการประสานงานขายหรือธุรการ อย่างน้อย 1 ปี
  3. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี : Microsoft Office; Word ,Power Point, Excel
  4. มีความรู้ในเรื่องกฎระเบียบข้อบังคับและสวัสดิการขององค์กรเป็นอย่างดี
  5. มีความรู้ในเรื่องการจัดเก็บเอกสารเป็นอย่างดี
  6. มีทักษะในการเจรจาต่อรองอย่างมีประสิทธิภาพ
  7. มีความละเอียดรอบคอบในงานที่รับผิดชอบ
  8. มีทักษะแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ
  9. สถานที่ทำงาน : อาคารแสงโสม ถ.วิภาวดี
วิธีการสมัคร
- สมัครผ่าน JobThai - สมัครทาง Email - ผู้สนใจสามารถสมัครงานผ่านเว็บไซต์ https://careers.thaibevgroup.com
ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (ThaiBev)
อาคารไทยเบฟควอเตอร์ เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 02-785-5555 ต่อ 11
อีเมล : thaibev_1351@trustmail.jobthai.com (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน)
เว็บไซต์ : https://careers.thaibevgroup.com
สถานที่ปฏิบัติงาน
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
เลือกวิธีการสมัครงาน
สมัครด่วน
สมัครด้วยประวัติที่ฝากกับ JobThai
ส่งไฟล์ประวัติ
สมัครด้วยการส่งไฟล์เรซูเม่ ผลงาน หรืออื่นๆ
ส่งอีเมล
สมัครงานนี้ผ่านอีเมล
กรอกประวัติแบบย่อ
สมัครงานง่ายๆ ด้วย Easy Form
งานอื่น ๆ ของบริษัทนี้