JobThai
28 มี.ค. 66

!เจ้าหน้าที่อาวุโส CAI Education(ทำ Club ,CAMP ภาคภาษาอังกฤษได้)

pin location
pin location

อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

salary icon
salary iconตามโครงสร้าง
number of positions icon
number of positions icon1
รายละเอียดงาน
- ดำเนินโครงการ CAI CLUB , CAI CAMP และ กิจกรรมต่าง ๆ ของสำนักปัญญาประดิษฐ์สร้างสรรค์ให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ - นำโครงการต้นแบบทางด้านเทคโนโลยี AI เข้ามาต่อยอดให้ส่วนงานอื่น ๆ ขององค์กรเพื่อลดระยะเวลาในการทำงาน และส่งผลให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น - สรรหาบุคลากรทางด้านเทคโนโลยี สร้างเครือข่ายพาร์ทเนอร์ทางเทคโนโลยี ทั้งจากภาคธุรกิจและภาคการศึกษา ทั้งในและต่างประเทศ - ประสานงานหน่วยงานต่าง ๆ หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้อง จัดทำเอกสาร จดหมาย และ บันทึกต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง ราบรื่น - วางแผนงานโครงการ สร้างสรรค์กิจกรรมทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ ดูแลหลักสูตร จัดโปรแกรมฝึกอบรม ให้สอดคล้องกับกิจกรรมในโครงการ - นำเสนองานของโครงการต่าง ๆ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ จัดทำ Info Graphics , PR และตัดต่อ VDO สำหรับนำเสนอได้ - บริหารจัดการ Social Media ช่องทางต่าง ๆ - ดูแลกิจกรรม , สมาชิก และโครงการต้นแบบใน CAI CLUB และ CAI CAMP - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร
 1. ปริญญาตรี สาขา นิเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสื่อ
 2. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานได้ในระดับดี (ฟัง พูด อ่าน เขียน)
 3. กล้าพูด กล้าแสดงออกมีความคล่องตัวสูง ชอบการติดต่อประสานงาน แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 4. มีประสบการณ์ในการจัดกิจกรรม , จัดฝึกอบรม ไม่น้อยกว่า 2 ปี เป็น MC ดำเนินรายการได้
 5. สามารถจัดทำสื่อ content ทำ Info Graphics , PR และตัดต่อ VDO ได้ในระดับดี
 6. สามารถบริหารจัดการ Social Media Platform ต่าง ๆ ได้
 7. ทำงานนอกเวลา หรือนอกสถานที่ได้ , จัดสัมมนา Online ช่วงเวลา 19:00-21:00 น.ได้ (มีวันหยุด 2 วัน/สัปดาห์)
 8. สำนักงานหลัก อาคาร The Tara แจ้งวัฒนะ (ใกล้เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ)
 9. สนใจสมัครงาน สามารถสมัครทาง Website http://job.cpall.co.th/ หรือ E-mail : sevenjobs@cpall.co.th (ใส่หัวข้อเป็นตำแหน่งที่สนใจ)
วิธีการสมัคร
 • สมัครผ่าน www.cpall.co.th
 • สมัครผ่าน jobthai (Click Apply Now) http://job.cpall.co.th
 • สามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่ สำนักทรัพยากรบุคคล อาคารThe TARA ชั้น 3 แจ้งวัฒนะ เอกสารที่ใช้ในการสัมภาษณ์ 1.สำเนาบัตรประชาชน 2.สำเนาทะเบียนบ้าน 3.สำเนาวุฒิการศึกษา 4.ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (หากเคยเปลี่ยนชื่อ-สกุล) 5.รูปถ่าย 1 นิ้ว หรือ 1 นิ้วครึ่ง
 • ติดต่อ
  บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) / CP ALL PLC.
  อีเมล : cpall_273@trustmail.jobthai.com (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน)
  เว็บไซต์ : http://job.cpall.co.th
  สถานที่ปฏิบัติงาน
  ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
  วิธีการเดินทาง
  ฝ่าย HR. อาคาร The TARA
  เลือกวิธีการสมัครงาน
  สมัครด่วน
  สมัครด้วยประวัติที่ฝากกับ JobThai
  ส่งไฟล์ประวัติ
  สมัครด้วยการส่งไฟล์เรซูเม่ ผลงาน หรืออื่นๆ
  ส่งอีเมล
  สมัครงานนี้ผ่านอีเมล
  กรอกประวัติแบบย่อ
  สมัครงานง่ายๆ ด้วย Easy Form