JobThai
24 มี.ค. 66

วิศวกรควบคุมประจำกะ ( SHIFT ENGINEER )

pin location
pin location

อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

salary icon
salary iconตามโครงสร้างของบริษัท
number of positions icon
number of positions icon4
ตำแหน่งงานนี้มีหน้าที่ดูแลควบคุม การดำเนินการผลิตเส้นด้ายยืดให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ มีคุณภาพ ตามกะที่ได้รับมอบหมายให้ดูแล รวมถึงควบคุมปัจจัยการผลิตต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม อาทิเครื่องจักร อุณหภูมิ ความดันไอ ฯลฯ รวมถึงดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาในทีมงาน การแก้ไขปัญหาการผลิตที่เกิดขึ้นหน้างาน บางครั้งต้องทำการ PM เครื่องจักร โดยให้ข้อมูลปัญหาการซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน แก่ทางแผนกซ่อมบำรุง
 1. เพศ ชาย อาุยุ ไม่เกิน 35 ปี
 2. ปริญญาตรี สาขา การยาง เทคโนโลยีการยาง เคมี หรือ วิศวิกรรมอุตสาหการ หรือสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 3. ประสบการณ์ 0- 5 ปี
 4. มีความเป็นผู้นำ และสามารถเข้ากับผู้ใต้บังคับบัญชาได้ดี
 5. มีทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 6. มีความเป็นผู้นำ
 7. สามารถทำงานเป็นกะได้
 8. สามารถทำงานย่านนิคมสมุทรสาครได้
 • สมัครทาง E-mail
 • สมัครด้วยตนเอง
 • สมัครทางไปรษณีย์
 • ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
  บริษัท ลองเท็กซ์รับเบอร์อินดัสตรี จำกัด
  121/32 หมู่ 8 ซ.สุขสวัสดิ์ 74 ถ.สุขสวัสดิ์
  ตำบลบางครุ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
  ตำบลบางครุ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ