JobThai
7 มิ.ย. 66

Salesman(พนักงานขาย) จ.ชุมพร เมือง

pin location
pin location

จ.ชุมพร

salary icon
salary iconตามโครงสร้างฯ + Allowance
number of positions icon
number of positions iconหลายอัตรา
• แสวงหาลูกค้าใหม่ และรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าปัจจุบัน • รับผิดชอบในการขายให้บรรลุยอดขายและ KPIs • ออกพบลูกค้า โรงแรม รีสอร์ท ร้านค้า ร้านอาหาร โรงเรียน ที่เป็นเป้าหมายหรือลูกค้าทั่วไปในพื้นที่รับผิดชอบ • ประสานงานในการสั่งซื้อและติดตามจนสิ้นสุดการสั่งซื้อ
  1. อายุ 23-35 ปี
  2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
  3. มีรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ พร้อมใบอนุญาตขับขี่
  4. มีมนุษยสัมพันธ์ดี บุคลิกภาพดี
  5. รักในงานขาย และมีใจในงานบริการ
  6. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
  7. มีแนวความคิดแบบเถ้าแก่ กล้าคิด กล้าแสดงออก รวมถึงกล้าที่จะเปลี่ยนแปลง
  8. แสวงหาลูกค้าใหม่ รักษาความสัมพันธ์ลูกค้าเก่า
  9. หากมีประสบการณ์การขายมากกว่า 2 ปีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- ส่งใบสมัครทาง E-mail - สมัครผ่าน JobThai **เอกสารประกอบการสมัครงาน 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2.สำเนาทะเบียนบ้าน 3.สำเนาวุฒิการศึกษา(Transcript) 4.ประวัติส่วนตัว(Resume CV) 5.รูปถ่ายหน้าตรง 1-2 นิ้ว(ไม่เกิน 6 เดือน)
คุณปะแป้ง
บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Lotus's/ โลตัส)
LINE ID: @lotusjob
จังหวัดชุมพร