JobThai
7 มิ.ย. 66

แม็คโครสาขารามคำแหง (สัมมากร) เปิดรับสมัครหัวหน้าแผนกบุคคล (HR Supervisor)

pin location
pin location

เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร

salary icon
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions icon
number of positions icon1 อัตรา
ลักษณะงาน •มีส่วนร่วมในการคัดเลือกและรับสมัครพนักงานในระดับปฏิบัติการ, คัดเลือกพนักงานที่มีคุณภาพเพื่อให้องค์กรมีพนักงานที่มีคุณภาพมากที่สุด •คำนวณค่าจ้าง ค่าล่วงเวลาทุกประเภท ค่ากะ และภาษีเงินได้ของพนักงานโดยระบบคอมพิวเตอร์ให้เป็นไปโดยถูกต้อง และตรงเวลาที่กำหนด •ตรวจสอบระยะเวลาการทำงานเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานดังนี้ การประเมินผลการปฏิบัติงานก่อนครบทดลองงาน การประเมินผลการปฏิบัติงานในช่วงครบรอบปีการทำงาน •รับผิดชอบดูแลอัตราค้างจ้าง และสวัสดิการของพนักงาน งานด้านธุรการทั้งหมดของสโตร์ และให้คำแนะนำในเรื่องค่าจ้างและสวัสดิการแก่เจ้าหน้าที่บุคคล เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของสโตร์ •ดูแลและจัดสรรสวัสดิการในเรื่องของความปลอดภัยในสถานที่ทำงานให้กับพนักงาน •จัดตารางกะพนักงานในแผนก
  1. จบปริญญาตรีทุกสาขา
  2. มีประสบการณ์ HR อย่างน้อย 3 – 5 ปี
  3. ทัศนคติดี สามารถทำงานให้บริการได้
  4. หากมีประสบการณ์ในธุรกิจค้าปลีกจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  5. ไม่ติดปัญหาการทำงาน 6 วัน/สัปดาห์
- ส่งใบสมัครทาง E-mail - สมัครผ่าน JobThai - Line ID เอกสารประกอบการสมัครงาน - รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 รูป - สำเนาวุฒิการศึกษา - สำเนาทะเบียนบ้าน - สำเนาบัตรประชาชน - สำเนาผ่านเกณฑ์ทหาร (เฉพาะชาย) เช่น สด. 8, หรือ สด. 43 - ใบผ่านงาน (ถ้ามี) - อื่นๆ Interested candidate, please send resume in Word/PDF Format with academic records and recent photo to:Email
คุณอารีย์ (หมู)
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน ) Siam Makro Public Company Limited
ปฏิบัติงานที่แม็คโครสาขารามคำแหง (สัมมากร)
LINE ID: @makrojob
ปฏิบัติงานที่แม็คโครสาขารามคำแหง (สัมมากร)
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร