JobThai
5 ธ.ค. 66

ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายผลิต ประจำที่ไทยยูเนี่ยน ซีฟู้ด สงขลา

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

อ.สิงหนคร จ.สงขลา

salary iconเงินเดือน
salary iconตามโครงสร้าง
number of positions iconอัตรา
number of positions icon1
สมัครงาน
รายละเอียดงาน
1. รับผิดชอบในการวางแผน ควบคุม และตรวจสอบ การปฏิบัติงานในแผนก รับรับวัตถุดิบ คัดไซส์ ทั้งหมด ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องตามกระบวนการและ ขั้นตอนการผลิตเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการผลิตและมีประสิทธิภาพตรงตามที่เป้าหมายที่กำหนดไว้ และเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ทั้งในด้าน คุณภาพ ต้นทุน ปริมาณและเวลาการส่งมอบ ตลอดจนสอดคล้องกับปริมาณวัตถุดิบที่มีอยู่ 2. ควบคุม ดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอนการผลิตให้เป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม เพื่อให้สินค้าที่ผลิตตรงตามมาตรฐาน สอดคล้อง ตามข้อกำหนดกฎหมาย ความปลอดภัยของอาหาร ความต้องการของลูกค้า และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 3. วิเคราะห์ ทวนสอบ และควบคุม ดูแล   ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลการผลิต จากกระบวนการผลิต เพื่อให้มีการนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการคำนวณต้นทุน ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 4. วิเคราะห์ ติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของข้อมูล คำนวณและสรุปข้อมูลเกี่ยวกับการผลิต ต้นทุน จำนวนวัตถุดิบ ประเมินผลข้อมูลที่เกี่ยวกับการ ผลิตทั้งหมดตั้งแต่จุดรับวัตถุดิบจนถึงสินค้าสำเร็จรูป ให้ครบถ้วนถูกต้อง เพื่อส่งต่อในการคำนวณต้นทุน 5. ประสานงานภายในหน่วยงานด้านข้อมูลการผลิตเพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้องสอดคล้องซึ่งกันและกันเพื่อรับทราบข้อมูลและสถานการณ์การผลิตที่ทันสมัย 6. ให้คำปรึกษา แนะนำแนวทาง ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ในการปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานของส่วนงานผลิตแผนก รับวัตถุดิบ คัดไซส์ ทั้งหมดให้มี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มมูลของสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละกลุ่มลูกค้าตลอดจนเพิ่มศักยภาพในการผลิตให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 7. วางแผนกำลังคนในการผลิตสินค้า ให้ทันต่อการส่งมอบ ภายในต้นทุนที่เหมาะสม 8. บริหารจัดการและควบคุม ปริมาณของเสียที่เกิดในกระบวนการผลิต เพื่อลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการผลิต 9. ติดตาม ดูแลการ Clear Aging Semi/ Finished Product รวมถึง Aging Packaging และ Ingredient ให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 10. วิเคราะห์ ติดตามสถานการณ์ ความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงของข้อมูล เกี่ยวกับการผลิต ต้นทุน จำนวนวัตถุดิบ กำลังการผลิต ยอดค้
คุณสมบัติผู้สมัคร
 1. คุณสมบัติการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป (สาขาเทคโนโลยีการอาหาร) หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 2. ประสบการณ์ด้านการผลิตอาหารทะเลแช่เยือกแข็ง 7 ปี ขึ้นไป
 3. ความสามารถพิเศษ/ทักษะสามารถใช้โปรแกรม MS officeได้อย่างดี,การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ, อ่านเขียนภาษาอังกฤษได้ดี,วางแผน การผลิต (ปัจจัยการผลิต, ความสามารถในการผลิต-Capacity),ความรู้เกี่ยวกับสุขลักษณะที่ดีในการผลิต
 4. ประวัติการฝึกอบรมการคำนวณต้นทุน, ภาวะการเป็นหัวหน้างาน,ระบบคุณภาพ และความปลอดภัย เช่น ISO 9001, HACCP, GMP, ISO 14001 และระบบมาตฐานด้านอาหารต่างๆ, จป.หัวหน้างาน
วิธีการสมัคร
 • สมัครผ่านทาง JobThai.com (Click Apply Now)
 • ส่งจดหมายสมัครงาน
 • สมัครด้วยตนเอง วันจันทร์ ถึง วันเสาร์เวลา 8.00 - 16.00 น.
 • Submit online application: www.thaiuniongroupcareer.com/register/en More vacancies visit: www.thaiuniongroupcareer.com/jobs/en
  ติดต่อ
  วราภรณ์ อัคนิตย์
  บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
  77 ม.5 ถ.สงขลา-ระโนด ต.วัดขนุน อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90330
  โทรศัพท์ : 0935766913
  อีเมล : thaiuniongroup_536@trustmail.jobthai.com (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน)
  แฟกซ์ : 034-816-499
  LINE ID: 0935766913
  สถานที่ปฏิบัติงาน
  ตำบลวัดขนุน อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
  เลือกวิธีการสมัครงาน
  สมัครด่วน
  สมัครด้วยประวัติที่ฝากกับ JobThai
  ส่งไฟล์ประวัติ
  สมัครด้วยการส่งไฟล์เรซูเม่ ผลงาน หรืออื่นๆ
  ส่งอีเมล
  สมัครงานนี้ผ่านอีเมล
  กรอกประวัติแบบย่อ
  สมัครงานง่ายๆ ด้วย Easy Form