JobThai
29 พ.ย. 66

Safety Officer @Lotus's บางพลี

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

salary iconเงินเดือน
salary icon18,000 - 22,000
number of positions iconอัตรา
number of positions iconหลายอัตรา
สมัครงาน
รายละเอียดงาน
• ตรวจสอบ และเสนอแนะให้ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน • วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย ประเมินความเสี่ยง รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันหรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย • วิเคราะห์แผนงานโครงการ รวมทั้งข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่างๆ และเสนอแนะมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน • ตรวจประเมินการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงานโครงการหรือมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน • แนะนำให้พนักงานปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงาน • แนะนำ ฝึกสอน อบรมลูกจ้างเพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการทำงาน • ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงานตามกฎหมาย • เสนอแนะให้มีการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานที่เหมาะสมและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง • ตรวจสอบหาสาเหตุและวิเคราะห์การประสบอันตราย การเจ็บป่วยหรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงาน • รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงานและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย การเจ็บป่วยหรือเหตุเดือนร้อนรำคาญ • ให้ความรู้และอบรมด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมแก่ลูกจ้างก่อนเข้าทางานและระหว่างทางาน เพื่อทบทวนความรู้อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง • ปฏิบัติตามระบบการจัดการความปลอดภัย ที่องค์กรกำหนดไว้
คุณสมบัติผู้สมัคร
  1. อายุ 23 - 35 ปี
  2. ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยความปลอดภัย
  3. มีประสบการณ์ด้านงานความปลอดภัย 1-3 ปี
  4. สามารถวางแผนงานความปลอดภัยฯ ให้สอดคล้องกับกฎหมายและดำเนินการตามแผน
  5. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี Microsoft office เช่น Word, excel , power point
  6. มีทักษะในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
วิธีการสมัคร
- ส่งใบสมัครทาง E-mail - สมัครผ่าน JobThai **เอกสารประกอบการสมัครงาน 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2.สำเนาทะเบียนบ้าน 3.สำเนาวุฒิการศึกษา(Transcript) 4.ประวัติส่วนตัว(Resume CV) 5.รูปถ่ายหน้าตรง 1-2 นิ้ว(ไม่เกิน 6 เดือน)
ติดต่อ
คุณแป้ง
บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Lotus's/ โลตัส)
โทรศัพท์ : 091-746-5838
อีเมล : hrlotus_828@trustmail.jobthai.com (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน)
เว็บไซต์ : https://corporate.lotuss.com/
LINE ID: @lotusjob
สถานที่ปฏิบัติงาน
อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
เลือกวิธีการสมัครงาน
สมัครด่วน
สมัครด้วยประวัติที่ฝากกับ JobThai
ส่งไฟล์ประวัติ
สมัครด้วยการส่งไฟล์เรซูเม่ ผลงาน หรืออื่นๆ
ส่งอีเมล
สมัครงานนี้ผ่านอีเมล
กรอกประวัติแบบย่อ
สมัครงานง่ายๆ ด้วย Easy Form