5 ส.ค. 64

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าประกันกลุ่ม (Admin Operation)

pin location
pin location

เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

salary icon
salary iconตามโครงสร้างเงินเดือน
number of positions icon
number of positions icon1
1.จัดเก็บบันทึกข้อมูล , รายละเอียดการแจ้งเข้า - ออก ตามแผนประกัน 2.สรุปข้อมูล (Report) อัตราค่าเบี้ยประกันแก่ลูกค้าเพื่อแจ้งการต่ออายุกรรมธรรม์ 3.ดูและรับผิดชอบเรื่องการทำเอกสารกรรมธรรม์ 4.ดูแลลูกค้าในการประสานงานเรื่องต่างๆ และออกไปเยี่ยมลุกค้าเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
 1. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 2. การศึกษาวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
 3. ชอบงานด้านบริการลูกค้า , มีทักษะในการประสานงาน , การต่อรองที่ดี , มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 4. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ได้
 5. รับนักศึกษาจบใหม่ หรือ มีประสบการณ์ทำงาน 1-2 ปี
 • ส่งเอกสารสมัครงาน พร้อมแนบประวัติส่วนตัว (Resume) ระบุคุณสมบัติ ประสบการณ์ทำงาน ประวัติการศึกษา อัตราเงินเดือนที่ต้องการ รูปถ่ายปัจจุบัน ส่งมาที่ ทีมสรรหา และคัดเลือกบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล อาคารเมืองไทยประกันชีวิต อาคาร 1 ชั้น 6
 • ส่งใบสมัครทาง E-mail careercenter@muangthai.co.th
 • ทีมสรรหาและว่าจ้าง
  บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  250 ถนนรัชดาภิเษก
  แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
  : 02-274-9400 ต่อ 6180, 4428, 4415, 2406
  LINE ID: @uoc8130x
  สำนักงานใหญ่ (MRT สุทธิสาร)
  แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
  ติดสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสุทธิสาร (ออกประตู 3) ฝั่งตรงข้ามเป็นธนาคารธนชาติ