รับสมัครด่วน
30 พ.ย. 64

Production Engineer

pin location
pin location

อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี

salary icon
salary icon15,000 - 25,000
number of positions icon
number of positions iconไม่ระบุ
Production Engineer 1. จัดทำขั้นตอนการทำงาน Flow Chart สำหรับกระบวนการผลิต และนำเสนออนุมัติ 2. วิเคราะห์กระบวนการผลิต กำหนดขั้นตอนกรผลิตของเครื่องจักร กำหนดเวลามาตรฐานของงาน และปรับปรุงประสิธิภาพในกระบวนการผลิตให้ดีขึ้น 3. ติดตามประสานงานกับฝ่ายผลิต เรื่องผลการผลิตและวิเคราะห์หาแนวทางลดความสูญเสียในการผลิต 4. จัดฝึกอบรมพนักงานร่วมกันกับฝ่ายผลิตเกี่ยวกับวิธีการทำงาน คุณภาพ, ความปลอดภัยในการทำงาน ตามมาตรฐาน 5. ตรวจติดตามตรวจประเมินวิธีทำงานของฝ่ายผลิต พร้อมประเมินคะแนน และร่วมวิเคราะห์ปัญหากับฝ่ายผลิต 6. วิเคราะห์กระบวนการผลิตและหาแนวทางในการปรับปรุง นำเสนอดครงการในการปรับปรุงกระบวนการผลิต 7. ออกแบบผังโรงงาน กำหนดมาตรฐานของจำนวนพนักงานในแต่ละจุด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยและอัคคีภัย 8. อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
 2. มีประสบการณ์ในด้านอุตสาหกรรมจะพิจารณาพิเศษ
 3. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 4. สามารถทำงานเป็นทีมได้ กระตือรือร้น และตอบสนองอย่างรวดเร็ว
 5. เปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา
 6. มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน,สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี,สามารถทนแรงกดดันได้
 • สมัครได้ด้วยตนเอง
 • ส่งเอกสารในการสมัครทางไปรษณีย์
 • สมัครออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ต
 • สมัครผ่าน JobThai
 • ส่งResume ผ่านแอพLINE
 • ส่ง Resume ผ่านทาง E-mail
 • **สนใจสามารถติดต่อกรอกใบสมัครที่ฝ่ายบุคคล**
  คุณปนัดดา , คุณณภัทร
  บริษัท พี.เจ.ชลบุรี พาราวู้ด จำกัด
  928/1 หมู่ 1 ถนนบ้านบึงบ้านค่าย
  ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220
  : 089-979-7972 ติดต่อฝ่ายบุคคล
  LINE ID: @099qxqif
  ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
  เส้น 3138 เลย3แยกหัวกุญแจไปทางบ่อวินประมาน 5 กิโลเมตร อยู่ฝั่งขวา