2 ธ.ค. 64

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม (HRD)

pin location
pin location

เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี จ.ปทุมธานี

salary icon
salary iconตามตกลง
number of positions icon
number of positions icon1 อัตรา
1. ปฏิบัติตามนโยบายบริษัทฯ ในแผนงานของส่วนงานฝึกอบรม 2. กำหนและจัดทำข้อมูลของกระบวนการทำงานด้านฝึกอบรม ปฐมนิเทศพนักงาน Training Need Training Master plan, วิเคราะห์และปรับปรุงหลักสูตร 3. ร่วมวางแผนและพัฒนากระบวนการฝึกอบรม 4. จัดฝึกอบรมตามแผนงานที่วางไว้ ติดตาม และประเมินผล ปฏิบัติตามกฏหมายและข้อบังคับ 5. จัดทำเอกสารส่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 6. จัดทำรายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานฝึกอบรม 7. การปฏิบัติงานด้านแรงงานสัมพันธ์ กิจกรรมต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก (สามารถเป็นพิธีกรและวิทยากรได้ในบางกิจกรรม) 8. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 1. เพศชาย อายุ 27 - 35 ปี
 2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ สาขารัฐศาสตร์ สาขาจิตวิทยา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. ประสบการณ์ในสายงานฝึกอบรม 3 ปี ขึ้นไป
 4. กล้าแสดงออก สารมารถเป็นวิทยากร หรือพิธีกรได้
 5. มี Service Mind มีทัศนคติเชิงบวก
 6. มีความรับผิดชอบสูง ความมุ่งมั่นและทุ่มเท
 7. ความสามารถในการใช้ Microsoft Office
 8. สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล
 9. สามารถทำงานในวันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 8.00 - 17.00 น.ได้ (หยุดวันเสาร์ เว้น วันเสาร์)
 • ส่งจดหมายสมัครงานตามที่อยู่ด้านล่าง
 • ส่งใบสมัครทาง E-mail
 • สมัครด้วยตัวเองที่บริษัท หลักฐานประกอบการสมัคร
 • จดหมายรับรองการทำงานที่เดิม
 • รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 • ใบรับรองการศึกษา
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • ส่วนทรัพยากรมนุษย์
  EPE Packaging (Thailand) Co., Ltd.
  101/101-102 หมู่ 20 (โครงการ 1) ถนนพหลโยธิน นิคมอุตสาหกรรมนวนคร
  ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
  : สำนักงานใหญ่นวนคร 02-909-1717 ต่อ 804 / สมุทรปราการ 02-397-9292
  Nava Nakorn Industial Estate, Pathumthani
  ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี