รับสมัครด่วน
17 ก.ย. 64

พนักงานระบบโยธา สุขาภิบาล/ พนักงานระบบไฟฟ้า

pin location
pin location

อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

salary icon
salary iconตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
number of positions icon
number of positions icon3
ตำแหน่ง พนักงานระบบโยธา สุขาภิบาล 1.ปฏิบัติงานระบบโยธาและระบบสุขาภิบาลอาคาร 2.ซ่อมแซมพื้น ผนัง เพดาน ทาสีตามใบแจ้งงาน 3.ปฏิบัติการ ตรวจสอบ แก้ไข เก็บวัสดุ ขยะ สิ่งปฏิกูล และอื่นๆ 4.ปฏิบัติการ ตรวจสอบ แก้ไข ห้องน้ำ บ่อดักไขมัน บ่อหมัก บ่อบำบัดน้ำเสีย พนักงานระบบไฟฟ้า 1.รับใบงาน การแจ้งซ่อม งานแก้ไข ปลั๊กไฟ สายไฟ เปลี่ยนหลอดไฟที่ชำรุด 2.ปฏิบัติงานตรวจพื้นที่บริการภายใน-ภายนอกอาคาร มีเหตุพบเห็นอุปกรณ์ใดเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าที่ล่อแหลมสุ่มเสี่ยงต้องดำเนินการแก้ไขทันที ตามแผนงานบริการเชิงรุกที่ได้กำหนด 3.ดำเนินการตรวจสอบสถานภาพการทำงานของอุปกรณ์ เปิด-ปิดแสงสว่างอัตโนมัติหน้าอาคาร รอบอาคาร ลานจอดรถ ระบบการทำงานเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด 4.ปฏิบัติงานภายใต้กฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด 5.ปฏิบัติงานภายใต้ข้อกำหนดความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของบริษัทฯ 6.จัดทำผลสรุปการปฏิบัติงานประจำวันเสนอต่อผู้บังคับบัญชา 7.ดำเนินการส่งมอบ มอบหมายภารกิจที่ต่อเนื่องแก่พนักงานผู้รับผิดชอบในรอบการทำงานรอบต่อไป เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ 8.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
  1. เพศชาย
  2. วุฒิการศึกษาระดับ ปวช / ปวส สาขาที่ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ โยธาสุขาภิบาล
  3. มีประสบการ์งานด้านระบบโยธา/สุขาภิบาล ระบบไฟฟ้าสื่อสาร อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
  4. สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ขยัน อดทน
  5. มีความละเอียดรอบคอบ มีความรับผิดชอบ
  6. หากสามารถเริ่มงานได้ทันที พิจารณาเป็นพิเศษ
- สมัครผ่าน JobThai.com (Click Apply Now) - สมัครผ่าน E-mail - สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท อิมพิเรียล พลาซ่า จำกัด
ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์ ชั้น 6 สำโรง 999 หมู่1
ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
: 02-087-8217-19 ต่อ 7640, 084-286-1729
LINE ID: hrim89
ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ