JobThai
รับสมัครด่วน
21 ก.ย. 65

Web Programmer ASP.NET(C#)

pin location
pin location

เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

salary icon
salary iconไม่ระบุ
number of positions icon
number of positions iconหลายอัตรา
- พัฒานา Web Application ตามที่ได้รับมอบหมาย
 1. อายุ : 23 ถึง 27 ปี
 2. • อาศัยอยู่ : กรุงเทพมหานคร
 3. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขา Computer Science, Computer Engineering, Information System หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 4. มีประสบการณ์ในการพัฒนาโปรแกรมโดยใช้ภาษา ASP อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 5. มีทักษะในด้านการเขียนโปรแกรมโดยใช้ ASP ในรูปแบบ OOP ได้เป็นอย่างดี
 6. มีความสามารถเกี่ยวกับ .NET Framework ,Web Service, XML, Ajax, jQuery, CSS เป็นอย่างดี
 7. สามารถเขียนและใช้งาน JavaScript Module เช่น JQuery, Ui ต่างๆ ของภาษา
 8. มีทักษะในการเขียนโปรแกรมติดต่อกับฐานข้อมูล เช่น MySQL, MSSQL 2005, 2008, 2010 หรือ Oracle
 9. สามารถใช้งาน Windows Web Server, IIS เป็น
 10. สามามรถทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี
 11. • มีความขยัน อดทน มีความรับผิดชอบสูง และมีบุคลิกภาพดี
 12. รักความก้าวหน้าและพร้อมเข้าสู่ความเป็นสากล
 13. • หากมีประสบการณ์ทำงานให้กับหน่วยงานราชการจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 14. • หากพร้อมที่จะเริ่มงานได้ทันทีจะได้รับการพิจารณาก่อน
- E-mail
คุณศศิธร พฤกษ์สุทร
บริษัท แอ็ดวานซ์ อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด
600/61 โครงการบีสแควร์ พระราม9-เหม่งจ๋าย ซอยสหการประมูล
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร