JobThai
รับสมัครด่วน
22 ม.ค. 65

วิศวกรซ่อมบำรุงไฟฟ้า

pin location
pin location

อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

salary icon
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions icon
number of positions icon1 อัตรา
1. ประสานงานและสนับสนุนการซ่อมเครื่องจักรกับทุกแผนก 2. ตรวจสอบความเรียบร้อยของงานซ่อมบำรุงที่เกี่ยวกับงานไฟฟ้า 3. ตรวจสอบและแจกจ่ายงานซ่อมบำรุงไฟฟ้าให้แก่ช่างซ่อมบำรุงประจำวัน
  1. เพศชายอายุ 26 -35 ปี
  2. จบวุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขา วิศวกรรมไฟฟ้า ( คอบ. อสบ. วศบ. )
  3. มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในงานซ่อมบำรุงไฟฟ้า ในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
  4. มีความรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษาเครื่องจักรเชิงป้องกัน PM
  5. สามารถเดินทางมาทำงานเองได้
  6. หากสื่อสารภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  7. ซ่อมและแก้ไขปัญหาเครื่องจักรในโรงงานได้
- สมัครผ่าน JobThai - เดินทางมาสมัครได้ด้วยตนเอง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
บริษัท หลุยส์ผลิตภัณฑ์กาวเทป จำกัด
124 หมู่ 5
ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
โรงงานชลบุรี
ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี