10 ก.ย. 64

Shipping (ประจำที่ สนามบินสุวรรณภูมิ)

pin location
pin location

กรุงเทพมหานคร

salary icon
salary iconตามโครงสร้างบริษัทฯ
number of positions icon
number of positions icon2 อัตรา
- ทำการผ่านพิธีการศุลกากร (ตรวจปล่อยใบขน) - ตรวจสอบสภาพสินค้า หากพบสภาพ ชำรุด เสียหาย รีบแจ้งให้เอเย่นต์ทำบันทึกสภาพสินค้าทันที และ ถ่ายรูปส่งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อแจ้งให้ลูกค้าทราบ - ติดต่อประสานงานเอเย่นต์-บริษัทรถที่รับขนสินค้า - ดูแลการขนถ่ายสินค้าตามขั้นตอนที่กำหนดอย่างถูกวิธี
  1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการโลจิสติกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  2. มีประสบการณ์ 1-2 ปี ในสายงานโลจิสติกส์ (Import - Export) และพิธีการนำเข้าทางศุลกากร
  3. มีทักษะในเรื่องของการติดต่อสื่อสาร และการประสานงาน
  4. สามารถทำงานล่วงเวลาได้
  5. ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
- สมัครผ่าน JobThai **เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ทางบริษัทขอความร่วมมือผู้ที่สนใจสมัครงาน ติดต่อสมัครงานผ่านทางเว็บไซต์เท่านั้น ทั้งนี้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค และเพื่อความปลอดภัย ทางบริษัทจึงของดรับแคนดิเดท walk-in เป็นการชั่วคราวค่ะ**
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
Yusen Logistics (Thailand) Co., Ltd.
2525 อาคาร 2 FYI Center, ชั้น 7 ถนนพระรามที่ 4
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
กรุงเทพมหานคร