รับสมัครด่วน
30 พ.ย. 64

ผู้จัดการแผนกขาย-เวชสำอาง

pin location
pin location

อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

salary icon
salary iconN/A
number of positions icon
number of positions icon2 อัตรา
- สามารถวิเคราะห์แนวโน้มการตลาดและวางแผนระบบการขายตามห้างสรรพสินค้าต่างๆ - วางแผนจัดโปรโมชั่น - จัดกิจกรรมในห้างสรรพสินค้าตามงบประมาณที่จัดทำ - บริหารทีมงาน บริหารสต๊อกสินค้า - บริหารจำนวนสินค้าให้เพียงพอกับการจัดจำหน่าย - ปฏิบัติงานขายให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท - พบลูกค้าและดำเนินการขายให้เป็นไปตามเป้าที่กำหนด - รายงานความเคลื่อนไหวของตลาด/คู่แข่ง ให้ผู้บังคับบัญชา และผู้บริหารรับทราบ
  1. เพศชาย / หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
  2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา
  3. มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานขายเวชสำอาง และบริหารทีมงาน BA อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
  4. มีความรู้ในผลิตภัณฑ์ Skin Care เป็นอย่างดี
  5. สามารถวิเคราะห์แนวโน้มการตลาดและมีความรู้ระบบการขายตามห้างสรรพสินค้าต่างๆ วางแผนจัดโปรโมชั่น จัดกิจกรรมในห้างสรรพสินค้าตามงบประมาณที่จัดทำ บริหารทีมงาน บริหารสต๊อกสินค้า และบริหารจำนวนสินค้าให้เพียงพอกับการจัดจำหน่าย
  6. มีความสนใจในเวชสำอาง และชอบUpdate เทรนด์เวชสำอางใหม่ๆ อยู่เสมอ
  7. มีทักษะในการวิเคราะห์ที่ดี ทักษะการสื่อสารที่ดี และมีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
  8. บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานเป็นทีม มีภาวะผู้นำ
  9. มีความเข้าใจในระบบงานคอมพิวเตอร์ เข้าใจ Social Network ที่เกี่ยวข้องกับงานที่ทำ
- กรอกใบสมัครด้วยตนเอง : ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 11.00 น. และ 13.00 - 16.00 น. หรือ - ส่งจดหมายสมัครงานพร้อมประวัติมาที่บริษัท : บ.ไทยนครพัฒนา จก. แผนกทรัพยากรบุคคล - ส่ง Resume มาที่ E-mail
คุณปรางค์ทิพย์ สีตะธนี
บริษัท ไทยนครพัฒนา จำกัด
14 ซอยงามวงศ์วาน 8 ถนนงามวงศ์วาน
ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
: 02-555-9999 ต่อ 1201
ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี