17 มิ.ย. 64

หัวหน้าแผนกคลังสินค้าสำนักงานใหญ่(วัสดุบรรจุและสินค้าสำเร็จรูป)

pin location
pin location

อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

salary icon
salary iconไม่ระบุ
number of positions icon
number of positions icon1 อัตรา
1. ควบคุมการรับ จัดเก็บ เบิกจ่ายวัสดุบรรจุ และสินค้าสำเร็จรูปให้ถูกต้องตามวิธีที่กำหนด 2.ควบคุมปริมาณวัสดุบรรจุและสินค้าสำเร็จรูปคงคลังทุกชนิดที่รับผิดชอบให้ถูกต้องตามจำนวนอยู่เสมอ และรายงานตามกำหนด 3.ควบคุมการขนย้าย-ส่งมอบวัสดุบรรจุ และสินค้าสำเร็จรูปให้กับฝ่ายหรือส่วนงานต่างๆที่ร้องขอ 4.ดูแลพื้นที่จัดเก็บวัสดุบรรจุและสินค้าสำเร็จรูปให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 5.ดูแลเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
 1. ปวส., ปริญญาตรี หรือต่ำกว่าถ้ามีประสบการณ์
 2. เคยทำงานคลังสินค้า 5 ปีขึ้นไป
 3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
 • สมัครด้วยตนเอง
 • ส่งจดหมายสมัครงานพร้อมหลักฐานมาที่บริษัทฯ
 • ส่งประวัติมาทาง E-Mail
 • คุณอมรรัตน์ ฉิมงามเสริฐ / คุณแก้วมณี กำลังวุธ
  บริษัท นีโอคอสเมด จำกัด
  222 หมู่ 4
  ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140
  บริษัท นีโอคอสเมด จำกัด เลขที่ 222 ม.4
  ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี