JobThai
22 มิ.ย. 65

QC Supervisor

pin location
pin location

นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ จ.ฉะเชิงเทรา

salary icon
salary iconตามตกลง
number of positions icon
number of positions icon1 อัตรา
- จัดทำ/Up Date เอกสาร Procedure, WI, SD , Form เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพและ Spec สินค้า - จัดเตรียมกำลังคนให้เหมาะสมกับกำลังการผลิต - On the Job Training พนักงานควบคุมคุณภาพที่เข้าใหม่ - ควบคุมกระบวนการควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด - ตรวจสอบ ทวนสอบและเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานกำหนด - สรุป/รายงานผลการควบคุมคุณภาพและปัญหาที่เกี่ยวกับคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานกำหนด - ร่วมวิเคราะห์และหาสาเหตุของปัญหาแก้ไขและแนวทางการป้องกันการเกิดซ้ำ - ติดตามการดำเนินการแก้ไขผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามที่กำหนด - บริหารจัดการพนักงานควบคุมคุณภาพ - ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานเพื่อลดอุบัติเหตุเนื่องจากความผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน - เข้าร่วมการฝึกอบรมและกิจกรรมของทางบริษัท - ให้ความรู้กับพนักงานควบคุมคุณภาพเกี่ยวกับระบบคุณภาพ
  1. ชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
  2. จบป.ตรี วิทยาศาสตร์ (ด้านอาหาร)
  3. มีความรู้ด้าน GMP&HACCP
  4. ร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์
  5. มีประสบการณ์ด้านตรวจสอบคุณภาพ อย่างน้อย 1 ปี
1. ส่ง Email 2. สมัครผ่าน JobThai 3. สมัครด้วยตนเอง 4. Add line ID
แผนกทรัพยากรบุคคล
บริษัท ไทย - เยอรมัน มีท โปรดักท์ จำกัด
74 ม.5 บางนา-ตราด กม.36 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ซอย5
ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
: 081-643-9389, 038-570-279-81 ต่อ 2106
LINE ID: 0816439389
นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์
ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา