รับสมัครด่วน
5 ส.ค. 64

เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ (GRM)

pin location
pin location

เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

salary icon
salary iconNegotiable
number of positions icon
number of positions icon2 อัตรา
1. ติดตามข่าวสาร ข้อบังคับ และนโยบายใหม่ๆ ของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงติดตามการเปลี่ยนแปลงผังองค์กรของหน่วยงานราชการ 2. ติดตามข่าวสาร และเข้าร่วมการประชุม/สัมมนาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจัดโดยหน่วยราชการ หรือสมาคมต่างๆ 3. จัดทำและนำเสนอ Profiles ของข้าราชการต่างๆ 4. สร้างความสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเป็นผู้นัดหมายการเข้าพบผู้บริหารกระทรวง ทบวง กรม ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งจัดเตรียม เอกสาร ของขวัญ ให้กับผูับังคับบัญชา เพื่อนำไปประชุม หรือมอบ ตามนัดหมายนั้น ๆ อย่างเหมาะสม 5. ดำเนินการเป็นผู้ประสานงานในการให้ข้อมูล และการขออนุญาตที่เกี่ยวข้อง ให้กับบุคลากรในกลุ่มบริษัท เพื่อนำไปใช้ประกอบการศึกษาโครงการ 6. ประสานงานและติดตามการอนุญาต ในหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 1. เพศชาย-หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 2. การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาสิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งพนักงานประสานงานราชการในธุรกิจวิศวกรรมพลังงาน
 4. สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว (ในกรณีไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด มีเบี้ยเลี้ยงและค่าเดินทางให้)
 5. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 6. มีความกระตือรือร้นและรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
 7. มีความรู้ด้านการจัดทำใบอนุญาต ปลูกสิ่งก่อสร้างต่างๆ
 • สมัครผ่าน Website บริษัท (ลิ้งค์ด้านล่าง) เลือกในส่วน "ร่วมงานกับเรา"
 • สมัครผ่าน JobThai
 • ส่งใบสมัครได้ทาง E-mail
 • ฝ่ายสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
  กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
  เลขที่ 1 ซอยเจริญรัถ19
  แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
  : คุณพิมลพรรณ (สำนักงานใหญ่) 063-210-9506 คุณอุศุมา (สำนักงานใหญ่) 065-719-6346คุณยุทธศักดิ์ โซนอีสานบน 081-372-7748 คุณอำนาจ ไซต์งานสวนกิตติ 084-361-6299, 065-509-1270
  ซ.เจริญรัถ 19
  แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
  เลขที่ 1 ซ.เจริญรัถ19 ฝั่งตรงข้ามคลองสานพลาซ่า สามารถลง BTS สถานีเจริญนคร (สายสีทอง) แล้วเดินเข้าซอยมาประมาณ 200 เมตร ฝั่งขวามือจะเป็นซอยเจริญรัถ19 บริษัทฯ จะตั้งอยู่ลำดับที่ 1 ตึกหินอ่อนสีเทา