22 ต.ค. 64

หัวหน้าแผนก(การผลิตยา) -เภสัชฯ/วิศวกรรมไฟฟ้า,เครื่องกล

pin location
pin location

อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

salary icon
salary iconN/A
number of positions icon
number of positions icon3 อัตรา
- วางแผนหรือมอบหมายการวางแผนและตรวจสอบแผน จัดอัตรากำลังบุคลากรให้เหมาะสมกับกลุ่มงานที่รับผิดชอบ - กำกับ ดูแลงานให้เป็นไปตามแผน และตรวจสอบขั้นตอนการทำงานที่สำคัญ เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น - ดูแลสถานที่ผลิต อุปกรณ์ และบุคลากรให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักของ GMP - ประเมินการผลิตและผลผลิตของแต่ละกระบวนการ รวมถึงปรับปรุงให้ได้คุณภาพมาตรฐานตามข้อกำหนด - รายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บังคับบัญชาในสายงาน - ปฏิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์ (วันจันทร์-วันเสาร์)
  1. เพศชาย / หญิง อายุ 25-38 ปี
  2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า,เครื่องกล)
  3. มีประสบการณ์งานด้านควบคุมการผลิตยา/เวชสำอางอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
  4. หากสามารถควบคุมเครื่องจักรระบบเทคโนโลยีและระบบอัตโนมัติได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  5. มีความรู้เกี่ยวกับระบบ GMP และ ISO9001 เป็นอย่างดี
  6. สามารถพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้
  7. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปได้ดี
  8. สามารถปฏิบัติงาน 6 วัน / สัปดาห์ได้ (วันจันทร์ - วันเสาร์)
- กรอกใบสมัครด้วยตนเอง : ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 11.00 น. และ 13.00 - 16.00 น. หรือ - ส่งจดหมายสมัครงานพร้อมประวัติมาที่บริษัท : บ.ไทยนครพัฒนา จก. แผนกทรัพยากรบุคคล - ส่ง Resume มาที่ E-mail
คุณปรางค์ทิพย์ สีตะธนี
บริษัท ไทยนครพัฒนา จำกัด
14 ซอยงามวงศ์วาน 8 ถนนงามวงศ์วาน
ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
: 02-555-9999 ต่อ 1201
ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี