รับสมัครด่วน
23 ก.ย. 64

Sales Executive Trainee ประจำ จ.สมุทรสาคร(คลองมะเดื่อ)

pin location
pin location

อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

salary icon
salary iconตามโครงสร้างบริษัทฯ
number of positions icon
number of positions icon2
1.เข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรและผ่านการประเมินที่ได้วางไว้ 2.เรียนรู้และทำความเข้าใจขั้นตอนการทำงานในแต่ละหน่วยงานที่ได้รับการฝึกอบรม 3.ออกตลาด/เยี่ยมลูกค้า/เปิดร้านค้าใหม่/การขายสินค้า ตามแผนปฏิบัติงาน 4.การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย เช่นบู๊ทจัดชิม หรือ Roadshow 5.นำความรู้จากการฝึกอบรมในภาคทฤษฎีมาใช้ในการปฏิบัติงานจริง 6.ประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้งานลุล่วงตามเป้าหมาย 7.จัดทำรายงานและสรุปงานที่ได้รับมอบหมาย 8.ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมาย
 1. เพศชาย / หญิง
 2. วุฒิการศึกษา ป.ตรี ขึ้นไป ทุกสาขา
 3. อายุระหว่าง 23-27 ปี
 4. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สามารถใช้งาน MS Office เช่น Word,Excel และ Power Point ได้
 5. รักงานขาย ชอบงานท้าทาย พร้อมที่จะเรียนรู้
 6. สามารถออกทำงานต่างจังหวัดได้
 7. มีความรับผิดชอบในการทำงานสูง
 8. ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่
ผู้ที่สนใจสมัครงานในตำแหน่งดังกล่าว โปรดส่งประวัติส่วนตัว (Resume) พร้อมระบุประสบการณ์การทำงานอย่างละเอียด และอัตราเงินเดือนที่ต้องการ มายังบริษัทฯ โดยสามารถสมัครได้ 3 ช่องทาง ดังนี้:
 • สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
 • ส่งจดหมายมาทางไปรษณีย์ตามที่อยู่บริษัทฯ
 • ทาง E-mail Address
 • คุณชลลดา
  บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
  LINE ID: HRROZA
  นครศรีฯ/หาดใหญ่/สระแก้ว/พัทยา/ตราด/ปทุมฯ
  ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร