รับสมัครด่วน
27 ก.ย. 64

พนักงานบัญชีต้นทุน (Cost Accounting)

pin locationLocation
pin location

อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

salary iconSalary
salary iconขึ้นกับประสบการณ์การทำงาน
number of positions iconVacancies
number of positions icon1
Apply
Job Descriptions
- ตรวจสอบ ควบคุมสินค้าคงคลังร่วมกับหน่วยงานคลังสินค้าสำเร็จรูปให้จำนวน รายการ ตรงกับข้อมูลของฝ่ายบัญชีและระบบ - บันทึกเจ้าหนี้การค้าที่เกี่ยวข้องกับระบบสินค้าสำเร็จรูป (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ) กระทบยอดรายเดือน รายปี และรายงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง - Allocate cost การนำเข้าสินค้าสำเร็จรูปเพื่อเป็นต้นทุนที่ถูกต้องในระบบบัญชี - จัดทำรายงานการปิดต้นทุน การคิดต้นทุนรายเดือนและรายปี จัดทำรายงานวิเคราะห์ต้นทุน - กระทบยอดรายงานสินค้าคงคลัง รายเดือน/ไตรมาส/ครึ่งปี/ปี - ควบคุมการตรวจสอบความถูกต้องทางด้านเอกสารสินค้าคงคลังที่เกี่ยวข้องในระบบต้นทุน/ระบบงานขาย - ให้ความร่วมมือและสนับสนุนระบบการจัดการทั้งหมดของคลังสินค้าสำเร็จรูปให้ทำงานเป็นระบบภายใต้ข้อกำหนดของบริษัทฯ - กำหนดแผนงาน ตรวจสอบ การตรวจนับสินค้าสำเร็จรูปของบริษัทฯ - ร่วมดำเนินการการออกแบบพัฒนา ปรับปรุงระบบบัญชีต้นทุนให้เป็นไปตามกระบวนการที่กำหนด - จัดทำ ตรวจสอบทะเบียนทรัพย์สิน ของคลังสินค้า - จัดทำรายงานและวิเคราะห์กำไรตามผลิตภัณฑ์ / แบรนด์ / business unit ตามลูกค้านำเสนอต่อผู้บริหาร - วิเคราะห์ความสูญเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการปฏิบัติงาน การขนส่ง การจัดเก็บสินค้า - ทำรายงานสรุปค่าล่วงเวลา ค่ายกของ การเบิกค่าสวัสดิการ ค่าใช้จ่ายต่างๆของคลังสินค้าและจัดส่ง - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
Qualifications
  1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
  2. มีประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชีต้นทุน 5 ปี ขึ้นไป
  3. มีประสบการณ์การใช้งาน และขึ้นระบบ ERP จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  4. สามารถใช้โปรแกรม Excel, Word และ Power point ในการทำงานได้ดี
  5. Advanced Excel Skills สามารถออกแบบการสร้าง รายงาน dashboard ในการทำงานได้
  6. มีความซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา ละเอียดรอบรอบสูง
  7. มีทักษะการสื่อสารและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานในการติดต่อประสานงาน
  8. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการปรับปรุงการทำงานให้อยู่ภายใต้ระบบ
  9. สามารถรับแรงกดดันได้ดี และมีความรับผิดชอบในงาน
How to apply
- สมัครผ่าน JobThai - ส่งใบสมัครทาง Email - Fax - ส่งใบสมัครด้วยตนเอง
Contacts
เฉลิมรัฐ เกิดลอย
บริษัท เอเพกซ์ เคมิเคิล จำกัด
Tel. : 081-736-6099
Email : apexchem_10@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-038-0099
Location
คลังสินค้าบริษัท เอเพกซ์ เคมิเคิล จำกัด
ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
See Map
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.