JobThai
28 มิ.ย. 65

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

pin location
pin location

อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

salary icon
salary iconNot specified
number of positions icon
number of positions icon1 อัตรา
Job Descriptions
1. ติดต่อผู้ขายเพื่อขอใบเสนอราคารวมตลอดถึงการต่อรองราคาเพื่อเปรียบเทียบ 2. ออกใบสั่งซื้อตามใบขอซื้อที่ได้รับพร้อมนำเสนอขออนุมัติจัดซื้อตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ 3. ส่งใบสั่งซื้อที่ได้รับอนุมัติแล้วให้แก่ผู้ขายและฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง 4. จัดเก็บเอกสารในการจัดซื้อไว้อย่างเป็นระบบ เสาะหา รวบรวมแค็ตตาล็อกและข้อมูลด้านการจัดซื้อสินค้าให้เป็นปัจจุบันเสมอ 5. ติดตามผู้ขายให้ส่งของตามกำหนดเวลาและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งมอบสิ่งของให้ 6. ลงบันทึกการออกใบสั่งซื้อ ลงบันทึกการซื้อ และการรับสินค้าทุกชนิดไว้อย่างเป็นระบบมีหลักฐานพร้อมตรวจสอบได้ 7. สรุปยอดการสั่งซื้อสินค้าและนำเสนอรายงานต่อผู้บังคับบัญชา 8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
Qualifications
 1. เพศ ชาย / หญิง
 2. วุฒิการศึกษา ปวช. - ปวส. สาขาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีความซื่อสัตย์ ละเอียดรอบคอบ รับผิดชอบต่องาน
 4. ถ้ามีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง
How to apply
 • สนใจสมัครด้วยตนเอง
 • ส่งจดหมายพร้อมหลักฐานได้ที่ :ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
 • สมัครผ่านอีเมล
 • สมัครผ่าน JobThai.com (Click Apply Now )
 • Contacts
  ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ คุณพัชญ์จิรา (น้อยหน่า)
  บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน)
  208 หมู่ 6 ถ.ท้ายบ้าน
  ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
  Tel. : 02-703-4444 ต่อ 2420 ,084-874-0514 คุณพัชญ์จิรา (น้อยหน่า)
  Email : thaitheparos_51@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
  Location
  ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
  Application Methods
  Apply Now
  Apply by sending JobThai resume.
  Upload Files
  Apply by uploading resume, portfolio, etc.
  Send Email
  Apply by sending email.
  Easy Form
  Apply by filling your brief profile in the form.