JobThai
23 ก.ย. 65

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

salary iconเงินเดือน
salary iconพิจารณาจากประสบการณ์ทำงานประกอบ
number of positions iconอัตรา
number of positions icon1
online interview iconสัมภาษณ์งานออนไลน์
สมัครงาน
รายละเอียดงาน
1.จัดทำบัญชีประเภทต่างๆ ของบริษัทฯ ตั้งแต่เริ่มบันทึกบัญชีจนถึงการปิดบัญชีให้ถูกต้องตามมาตรฐาน Thai GAAP และสอดคล้องกับนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี (เช่น รับ-เอกสารจ่าย) ให้เรียบร้อยตามระบบการทำงาน 2.จัดทำงบการเงิน (งบดุลฯ งบกำไรขาดทุน และรายงานบัญชีต่างๆ) แต่ละงวดให้ถูกต้องเพื่อนำเสนอผู้บริหาร และนำส่งหน่วยงานราชการอย่างทันตามกำหนดเวลา 3.จัดทำรายงานภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา และนำส่งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 4.บันทึกรายการเบิกจ่าย-รับเงิน ทั้งเงินสด และเงินฝากธนาคาร และลงบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี 5.ควบคุม และดูแลทรัพย์สินของบริษัทฯ รวมถึงการจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน ออกรหัสทรัพย์สิน และคิดค่าเสื่อมราคา 6.คำนวณค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการโอนกรรมสิทธิ์บ้าน และตรวจเช็ครายงานการรับเงินจากฝ่ายขาย พร้อมตรวจสอบการนำเงินเข้าธนาคาร 7.จัดทำเอกสาร และดำเนินการยื่นภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ อาทิเช่น ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.1ก, ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.50, ภ.ง.ด.51 และ ภ.ง.ด.53 อย่างทันกาล 8.จัดทำบัญชีค่าส่วนกลาง และออกใบแจ้งหนี้เพื่อเรียกเก็บค่าส่วนกลางจากลูกบ้าน รวมถึงการจัดเก็บเอกสารให้ครบถ้วน และถูกต้อง 9.จัดทำเอกสารหลังโอนกรรมสิทธิ์ให้ลูกค้า 10.เป็นผู้ทำบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และบริษัทฯ ในเครือเป็นผู้ติดต่อ ประสานผู้สอบบัญชีฯ และเจ้าหน้าที่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง (เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, สรรพากรท้องที่) 11.ประสานการทำงานกับผู้ร่วมงานทุกแผนก 12.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร
 1. เพศชาย หรือหญิง
 2. อายุ 27 ปีขึ้นไป
 3. การศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิชาบัญชี (CPD Holder)
 4. ประสบการณ์ทำงานด้านบัญชี ไม่ต่ำกว่า 3 ปี (หากมีประสบการณ์งานด้านบัญชีในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 5. คุณสมบัติที่จำเป็น มีความซื่อสัตย์ มีความละเอียดรอบคอบ มีความอดทน ตั้งใจทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา
 6. เคยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางด้านบัญชีมา ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน และเครื่องใช้สำนักงานได้ดี
วิธีการสมัคร
 • ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง
 • ส่งจดหมายสมัครงาน (แนบใบรับรองการทำงานที่ผ่านมา (ถ้ามี) ส่งมาที่บริษัท)
 • สมัครผ่าน JobThai.com (Click Apply Now)
 • สมัครทาง E-mail
 • ติดต่อ
  คุณอัชรา ประสงค์ศิลป์ หรือคุณยุภาพร วงษ์ขำ
  บริษัท เอส.แอล.เอสเตท จำกัด
  เลขที่ 80/373-374 หมู่ที่ 3 ซอยคลองหลวง 26
  ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
  โทรศัพท์ : 02-516-2585
  อีเมล : estate_hr14_22@trustmail.jobthai.com (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน)
  เว็บไซต์ : http://www.sl-estate.com
  สถานที่ปฏิบัติงาน
  ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
  เลือกวิธีการสมัครงาน
  สมัครด่วน
  สมัครด้วยประวัติที่ฝากกับ JobThai
  ส่งไฟล์ประวัติ
  สมัครด้วยการส่งไฟล์เรซูเม่ ผลงาน หรืออื่นๆ
  ส่งอีเมล
  สมัครงานนี้ผ่านอีเมล
  กรอกประวัติแบบย่อ
  สมัครงานง่ายๆ ด้วย Easy Form
  งานอื่น ๆ ของบริษัทนี้